Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului
Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului
Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului
Ebook234 pages3 hours

Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cele sapte pacate ale Hollywoodului, romanul de debut al Orianei Fallaci, publicat in Italia in 1958, prezinta istoria demitizata a celei mai mari iluzii a cinematografiei mondiale: Hollywoodul.

Cum se fabrica un star in marile case de productie, cateva povesti de succes, dar si epuizarile nervoase din spatele acestora, reguli la moda printre vedete, de la care sunt nevoite sa nu se abata pentru a rezista in fantezia publicului si in showbiz, arogantele unora si tradarile altora, artificialitatea, stralucirea, fericirea vandute fanilor si fricile, deziluziile, depresiile suportate in realitate sunt doar cateva aspecte ale radiografiei pe care scriitoarea si jurnalista italiana le face spatiului mitic al filmului, cu o luciditate neimpresionata de lux, folosind fraze taioase, intr-o scriitura fara zorzoane, ironica si pasionanta.

O lectura de dezvrajire, de-a dreptul cuceritoare, pe care e musai sa o faceti! - Nicoleta Dabija

LanguageRomână
Release dateApr 26, 2023
ISBN9786069682241
Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului

Read more from Oriana Fallaci

Related to Cele Sapte Pacate Ale Hollywoodului

Related ebooks

Language Arts & Discipline For You

View More