Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De La Seherezada La Osama Bin Laden
De La Seherezada La Osama Bin Laden
De La Seherezada La Osama Bin Laden
Ebook246 pages3 hours

De La Seherezada La Osama Bin Laden

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Orientul Mijlociu a exercitat dintotdeauna o fascinatie aparte asupra europenilor: incepand cu legiunile romane pana la cruciati si, in sfarsit, la companiile petroliere, toti au cautat aici comori care ar fi trebuit sa schimbe lumea noastra.

De la Seherezada la Osama bin Laden. Istoria palpitanta a Orientului Mijlociu propune o incursiune in istoria si credintele regiunii demna de povestirile celor O mie si una de nopti. De obicei, afluxul de informatii si evenimente transforma o carte bine documentata intr-o lectura de multe ori anosta. Nu e cazul celei de fata, care imbina intamplari reale, demne de filmele de aventuri, cu analiza geopolitica, destine de regi cu cele de teroristi celebri.

Va propunem o lectura captivanta, usor si repede de parcurs, care va revela misterele unei lumi exotice, si care, in acelasi timp, se doreste un ghid pentru deslusirea evenimentelor istoriei contemporane si a intentiilor partilor beligerante ale prea multelor confruntari care au transformat regiunea intr-una dintre zonele fierbinti ale planetei. - Adrian Christescu

LanguageRomână
Release dateApr 26, 2023
ISBN9786069682531
De La Seherezada La Osama Bin Laden

Related to De La Seherezada La Osama Bin Laden

Related ebooks

Middle Eastern History For You

View More