Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Io contra Statelor Unite ale Americii
Io contra Statelor Unite ale Americii
Io contra Statelor Unite ale Americii
Ebook345 pages5 hours

Io contra Statelor Unite ale Americii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Născut în „ghetoul agrar“ Dickens –la periferia oraşului Los Angeles –, naratorul de culoare al romanului Io contra Statele Unite ale Americii se resemnează să ducă o viaţă prin nimic ieşită din comun. Crescut de tatăl său, un sociolog controversat, şi-a petrecut copilăria ca subiect
în studiile psihologice cu teme rasiale ale acestuia, convins că tatăl va publica până la urmă un jurnal ce le va rezolva problemele financiare.
Dar, când sociologul este ucis într-o altercaţie cu poliţia, fiul îşi dă seama că jurnalul nu a existat niciodată. Tot ce i-a rămas este factura pentru înmormântare. Împins de această descoperire şi de disperarea generală din urbea sa, naratorul îşi propune să readucă pe hartă numele oraşului Dickens, şters oficial pentru a salva onoarea Californiei, şi să reinstaureze sclavia şi segregarea liceului local, fapt care îl aduce în fața Curții Supreme a Statelor Unite. Beatty scrie cea mai bună carte a sa, o parodie despre rasă, cultura pop şi politică în America de azi, o satiră întunecată, amuzantă, la obiect
şi deosebit de elegantă...


Un roman extrem de amuzant şi, ca toate marile romane, profund şi provocator.
Booklist

Unul dintre cele mai importante şi mai dificile romane americane din secolul XXI... Un roman
incisiv pe care cititorii nu-l vor uita niciodată.
Los Angeles Times

LanguageRomână
Release dateMay 25, 2020
ISBN9786063359620
Io contra Statelor Unite ale Americii

Related to Io contra Statelor Unite ale Americii

Related ebooks