Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele șapte păcate ale Hollywoodului
Cele șapte păcate ale Hollywoodului
Cele șapte păcate ale Hollywoodului
Ebook234 pages2 hours

Cele șapte păcate ale Hollywoodului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cele șapte păcate ale Hollywoodului, romanul de debut al Orianei Fallaci, publicat în Italia în 1958, prezintă istoria demitizată a celei mai mari iluzii a cinematografiei mondiale: Hollywoodul. Cum se fabrică un star în marile case de producție, câteva povești de succes, dar și epuizările nervoase din spatele acestora, reguli la modă printre vedete, de la care sunt nevoite să nu se abată pentru a rezista în fantezia publicului și în showbiz, aroganțele unora și trădările altora, artificialitatea, strălucirea, fericirea vândute fanilor și fricile, deziluziile, depresiile suportate în realitate sunt doar câteva aspecte ale radiografiei pe care scriitoarea și jurnalista italiană le face spațiului mitic al filmului, cu o luciditate neimpresionată de lux, folosind fraze tăioase, într-o scriitură fără zorzoane, ironică și pasionantă. O lectură de dezvrăjire, de-a dreptul cuceritoare, pe care e musai să o faceți! (Nicoleta Dabija)
LanguageRomână
Release dateMar 15, 2022
ISBN9786069682241
Cele șapte păcate ale Hollywoodului
Read preview

Read more from Oriana Fallaci

Related to Cele șapte păcate ale Hollywoodului

Related ebooks

Books Recommended For You