Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Parada de Paște
Parada de Paște
Parada de Paște
Ebook260 pages4 hours

Parada de Paște

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Încă de mici, Sarah şi Emily Grimes se deosebesc foarte mult între ele. Emily o admiră pe sora ei mai mare, mai înţeleaptă şi mai statornică, şi îi invidiază relaţia cu tatăl lor absent, iar, mai târziu, căsătoria aparent perfectă. Calea pe care Emily o alege în viaţă este mai puţin sigură şi convenţională, iar aventurile ei amoroase nu o satisfac cu adevărat. Deşi legătura dintre cele două surori rezistă de-a lungul timpului, treptat, distanţa dintre ele creşte, până când un eveniment tragic le aduce pentru ultima dată împreună, într-o încercare de apropiere. „Cu stilul său viguros şi emoţionant, Yates pătrunde cu uşurinţă până în profunzimea vieţii personajelor sale... O poveste spusă sobru şi tulburător.” The New York Times Book Review „Unul dintre cei mai străluciţi romancieri postbelici din Statele Unite. Opera lui continuă să-i delecteze pe cititorii care au norocul s-o descopere.” Independent Richard Yates este autorul romanului Revolutionary Road, nominalizat la National Book Award.

LanguageRomână
Release dateFeb 22, 2017
ISBN9786063314537
Parada de Paște
Read preview

Related to Parada de Paște

Related ebooks

Literary Fiction For You