Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Valetul de pică
Valetul de pică
Valetul de pică
Ebook206 pages2 hours

Valetul de pică

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Andrew J. Rush a atins acel tip de succes de critică și comercial la care majoritatea scriitorilor îndrăznesc doar să viseze: are un agent și un editor în New York, iar cele douăzeci și opt de romane polițiste ale sale s-au vândut în milioane de exemplare. Dar Rush ascunde un secret întunecat. Sub pseudonimul „Jack of Spades“ – Valetul de Pică –, el scrie o altă serie de romane noir, thrillere violente, lugubre, masochiste. Când fiica lui găsește una dintre aceste cărți, ea începe să pună întrebări. Între timp, Rush primește o citație în instanță de la o femeie care îl acuză că i-a plagiat propriile scrieri. Astfel, reputația, cariera și viața de familie ale lui Rush sunt amenințate, iar în mintea lui începe să audă vocea sarcastică a lui Jack of Spades.

„Exact atunci când crezi că ai înțeles totul, Joyce Carol Oates te uimește încă o dată. Și o face în stil mare.“

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2016
ISBN9786063307881
Valetul de pică
Read preview

Related to Valetul de pică

Related ebooks

Classics For You