Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scurtă istorie a șapte crime
Scurtă istorie a șapte crime
Scurtă istorie a șapte crime
Ebook925 pages15 hours

Scurtă istorie a șapte crime

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pe 3 decembrie 1976, în perioada preliminară alegerilor generale din Jamaica și cu două zile înainte ca Bob Marley să apară în concertul pentru pace Zâmbește, Jamaica!, menit să atenueze tensiunile politice din Kingston, șapte indivizi înarmați au luat cu asalt locuința cântărețului. În atac au fost răniți Marley, soția sa și impresarul lui, plus câteva alte persoane. Vinovații nu au fost prinși și ancheta oficială a rămas prea puțin transparentă, dar pe străzile capitalei jamaicane sângerosul eveniment a căpătat, cu timpul, proporții aproape mitice.

Scurtă istorie a șapte crime este o explorare în profunzime a acelei perioade instabile și primejdioase din istoria Jamaicăi și a urmărilor sale pe termen lung. Marlon James plăsmuiește cu măiestrie cronica vieții unui șir întreg de personaje memorabile — asasini profesioniști, lorzi ai drogurilor, jurnaliști, prostituate, agenți CIA —, pe parcursul a treizeci de ani și traversând mai multe continente, pentru a le reuni destinele în Jamaica anilor ‘90, radical schimbată. Palpitant și inventiv, ambițios și irezistibil, Scurtă istorie a șapte crime este unul dintre cele mai fascinante și remarcabile romane ale secolului XXI.

„Cum am putea descrie monumentala Scurtă istorie a șapte crime? E un roman epopeic în toate sensurile cuvântului: copleșitor, mitic, excesiv și amețitor de complex. in plus, e brut, dens, violent, sarcastic, comic, zguduitor și epuizant — o mărturie a ambiției și talentului prodigios ale autorului.“ – The New York Times

„Scurtă istorie a șapte crime este un roman extraordinar despre putere, corupție și minciuni. Nu cred că există unul mai bun în acest secol.“ – Irvine Welsh, autorul romanului Trainspotting

Clasici contemporani Litera pune laolaltă scriitori contemporani laureați sau nominalizați ai unor prestigioase premii literare, care le prefigurează statutul de „clasici“. Ficțiunile cele mai noi, cele mai vândute, cele mai iubite din zilele noastre — cărți pe care abia aștepți să le citești.

LanguageRomână
Release dateNov 23, 2016
ISBN9786063312762
Scurtă istorie a șapte crime

Related to Scurtă istorie a șapte crime

Related ebooks

Historical Fiction For You