Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Het ritme van mijn hart: Hartenmuziek, #1
Het ritme van mijn hart: Hartenmuziek, #1
Het ritme van mijn hart: Hartenmuziek, #1
Ebook122 pages1 hour

Het ritme van mijn hart: Hartenmuziek, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Twee scholen, een winterse schoolreis... kan dat wel goed gaan?

Als muziekdocent Anne net voor de zomervakantie te horen krijgt dat haar contract op het Haags Lyceum niet wordt verlengd, kan ze haar oren niet geloven. Gelukkig vindt ze snel een nieuwe baan op het Thorbecke College. Wanneer ze in december mee wordt gevraagd op een schoolreis naar Brussel waar ook het Haags Lyceum aan meedoet, staat ze ineens oog in oog met haar opvolger Sjoerd Scheltema. Dan wordt pijnlijk duidelijk waarom haar contract niet werd verlengd: Sjoerd is het neefje van haar oude directeur.

Intussen staat ook 5-HAVO-leerling Liv voor een onaangename verrassing als blijkt dat haar grote rivaal van het Haags Lyceum meegaat naar Brussel. Kim Ji Ho versloeg haar genadeloos tijdens Den Haag's Got Talent en hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om dat haar in te wrijven. Liv kan Kim nu nog minder uitstaan en doet er alles aan om hem te ontlopen.

Zal de stemming tijdens deze winterse trip onder het nulpunt zakken of zal de liefde de temperatuur tot een hoogtepunt laten stijgen?

LanguageNederlands
Release dateDec 1, 2018
ISBN9781386833499
Het ritme van mijn hart: Hartenmuziek, #1

Read more from Lizzie Van Den Ham

Related to Het ritme van mijn hart

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks