Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A folyók hátán érkezik a fény
A folyók hátán érkezik a fény
A folyók hátán érkezik a fény
Ebook208 pages4 hours

A folyók hátán érkezik a fény

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Matula Gy. Oszkár horgásznovelláin generációk sora nőtt fel. A Magyar Horgász magazin évtizedeken keresztül százezrekhez juttatta el ezeket a rusztikus, érzelmekkel és bölcsességgel teli történeteket.
Ne horgászmódszertani fejtegetésekre számítson az olvasó, mert Oszi bácsi horgászvilága más is, több is, mint puszta halkergetés: a természetközeli ember tudósít itt az átalakuló környezetünkről, a Körösök nagy árvize utáni folyószabályozásról, eltűnő halakról és elmúló szerelmekről. Szépségről és emberségről.
Matula Gy. Oszkár egy élő legenda, az Athenaeum pedig ezzel a kiadással tiszteleg a mester munkássága előtt. Egyben javasoljuk a fiatal horgászok számára, hogy kísérjék el az öreget megírt horgászkalandjaira. Elmondhatatlan élményt kapnak tőle: a felismerést, hogy minden, ami a horgászatban fontos, az a halfogáson messze túl van.
LanguageMagyar
PublisherAthenaeum
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789632938387
A folyók hátán érkezik a fény

Related to A folyók hátán érkezik a fény

Related ebooks