Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Goed opletten!
Goed opletten!
Goed opletten!
Ebook48 pages34 minutes

Goed opletten!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De magische spreuken van prins Julius gaan steeds weer de mist in. Het ijs komt in de keuken, het vuur komt na twee dagen ineens in de eetkamer tevoorschijn. Hij zit teveel met zijn neus in de boeken. Zijn moeder zegt dat hij vaker naar buiten moet. Op een tocht door het bos ontmoet hij de elf Rubus die zijn vriend wordt. Julius wil heel graag de elfenstad Durada bezoeken. Daar kan hij zijn magie misschien beter leren richten. De koning heeft echter een probleem met de elfen die volgens hem de weg door het bos willen laten verdwijnen. Dat zou dagen extra reizen gaan kosten voor de handelaren. De koningin roept Rubus naar het paleis om te zien wie de vriend is van haar zoon. Julius mag toch naar de elfenstad en neemt de staljongen mee. Hij komt erachter wat het misverstand is tussen de elfen en de koning.

LanguageNederlands
PublisherJohanna Lime
Release dateFeb 28, 2016
ISBN9781311689061
Goed opletten!
Author

Johanna Lime

Johanna LimeMarjo Heijkoop en Dinie Boudestein schreven sinds hun kindertijd samen dagboeken van personages. Hun voorliefde voor fantasy en sciencefiction ontwikkelde zich tot het bouwen van een eigen fantasiewereld. Op 1-11-2011 besloten ze samen om hun dagboeken te gebruiken voor het schrijven van een roman, onder het pseudoniem Johanna Lime. Dat werd Schimmenschuw. Dit debuut is in 2015 uitgebracht bij Zilverbron. Na haar debuut volgde een trilogie met de naam De vergeten vloek. Deel 1 van deze trilogie, Sluimerend vuur, is uitgebracht in 2017 en deel 2, Smeulend venijn, kwam uit in 2018.Helaas overleed Dinie op 23-12-2018 en daarom gaat Marjo alleen verder met het schrijven van deel 3 van De vergeten vloek. Dit deel, Schamel verbond, kwam in april 2020 uit bij Zilverbron. Bij uitgeverij aquaZZ kwan in 2020 een autobiografische fictie uit, het boek De twaalfde Saturnusmaan.Johanna Lime is nu bezig aan een nieuwe trilogie, Interplanetair. Boek 1 Ruimtestad kwam uit op 5 februari 2021, boek 2 en 3 staan in de planning voor 2022 en 2023.Behalve romans schrijft Johanna ook korte verhalen. Deze verhalen, die veelal hebben meegedaan aan wedstrijden in het fantasy, sciencefiction en horror genre, zijn hier op Smashwords sinds november 2015 te vinden als e-booksIn 2018 en 2019 hebben de e-books die wij eerder al op Smashwords publiceerden een hoofdredactie gekregen en daarna zijn de verbeterde versies opnieuw uitgebracht. Het voordeel van de redactie is dat er nu duidelijk bij staat of het verhaal geschikt is voor kinderen, Young Adults of volwassenen. Op de kaften staat NL voor Nederlandstalig. Er zijn een paar e-books vertaald, dit is te zien aan EN voor Engels op de kaft.Marjo Heijkoop gaat vanaf 2019 alleen onder het pseudoniem Johanna Lime verder met het schrijven van fantasyromans en korte verhalen, hoewel Dinie altijd in haar herinnering een rol zal blijven spelen en ze vast nog wel voor inspiratie zorgen zal.De Randsteden serie bevat zeven science fiction verhalen die in juni en juli van 2019 op Smashwords werden gepubliceerd als e-books. Deze verhalen hebben Dinie en Marjo nog samen geschreven, ze hebben tussen 2012 en 2017 aan wedstrijden meegedaan en kregen in 2019 een hoofdredactie bij Tamara Geraeds.Marjo zal regelmatig nieuwe korte verhalen op Smashwords plaatsen. Wie weet komen er later zelfs romans als e-book bij te staan. Dus als u van fantasy en sciencefiction houdt, volg dan Johanna Lime.U kunt gebruik maken van de mogelijkheid die Smashwords biedt om een e-mail te ontvangen als er iets nieuws wordt uitgebracht.

Read more from Johanna Lime

Related to Goed opletten!

Related ebooks

Related categories

Reviews for Goed opletten!

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Goed opletten! - Johanna Lime

  De koning hoorde zijn maag knorren. Na een lange dag van hard werken voor zijn koninkrijk, had hij trek gekregen. Hij liep naar de eetzaal. Heerlijke luchten dreven vanuit de keuken de gang op. Nieuwsgierig naar wat de pot schafte, keek hij om de hoek van de deur naar binnen, precies op het moment dat Anna haar been brak. Het ging zo snel, dat hij haar niet te hulp kon schieten.

  Anna liep al roerend in een beslagkom naar het aanrecht. Blijkbaar zag ze de ijslaag naast de kast niet en ze gleed uit. Met een schok schoot de beslagkom uit haar handen. Pats! Tegen de blauwwitte tegelwand aan.

  Het beslag spatte hoog op. Grote klodders vielen op de houten tafel, maar ook in de al klaarstaande gerechten. Anna viel. Haar lichaam kronkelde om de smeedijzeren kastdeurknoppen te ontwijken. Ze gilde van de pijn en bleef op de vloer liggen. De koning sloeg een hand voor zijn mond. Tot zijn schrik zag hij dat de jonge vrouw haar been had gebroken. Het lag in een vreemde hoek naast de tafelpoot. Voor hij de keuken in kon lopen, kwam de kokkin aangerend.

  ‘Wat gebeurt er?’ klonk haar schelle stem. Met een haviksblik overzag ze de ravage in haar keuken. ‘Ik kan je ook geen seconde alleen laten, hè? Kijk nou toch, al het eten is verpest. Hoe moeten we dit nu weer oplossen?’

  Ze hield op met tieren, toen ze het been van Anna zag. ‘Wat is er met je been gebeurd? Is het gebroken?’

  De koning stapte nu naar binnen en liep direct op Anna af. Hij wees de kokkin op het ijs op de vloer. ‘Mijn zoon is zo te zien weer verkeerd bezig geweest met zijn toverspreuken. Anna gleed uit over een laag ijs. Dat hoort hier niet te liggen, zijn spreuk is de mist ingegaan.’

  ‘Wat doen we nu met Anna?’ De kokkin keek hem bezorgd aan.

  ‘Maakt u even wat ruimte, dan zal ik haar been genezen.’ Voorzichtig legde de koning het been recht op de vloer.

  Anna gilde het uit van de pijn en viel flauw.

  De koning prevelde een magische spreuk en langzaamaan groeide het bot weer aan elkaar en heelden de spieren en de huid. Nu voelde hij zich behalve hongerig ook nog eens doodmoe. Magie verbruikte veel energie.

  De kokkin stond al klaar met een natte doek en veegde het zweet van Anna’s gezicht.

  De jonge vrouw kwam weer bij en keek verbaasd naar haar been. ‘Dank u,’ zei ze.

  ‘Dit is wel het minste wat ik kon doen,’ zei de koning. ‘Julius zat er blijkbaar weer naast, het was jouw schuld niet.’

  Anna stond op en wreef over haar been en daarna over haar rug. ‘Mijn rug doet pijn.’ Toen pakte ze een houten lepel en probeerde de klonters uit het voedsel te scheppen.

  Resoluut werd ze op een stoel geduwd

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1