Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

En dan niets meer: George Bracke Thriller, #7
En dan niets meer: George Bracke Thriller, #7
En dan niets meer: George Bracke Thriller, #7
Ebook292 pages3 hours

En dan niets meer: George Bracke Thriller, #7

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

George Bracke heeft een tijdje vakantie genomen, niet alleen om te bezinnen over zijn drukke job bij Europol maar ook omdat zijn dochter Julie hoogzwanger is en hij deze geboorte (in tegenstelling tot die van zijn drie eigen kinderen) niet wil missen.

Ook echtgenote Annemie is nagelbijtend van de partij. Alles ogenschijnlijk peis en vree dus, ware daar niet die vreemde vrouw en die ene bekende die wel de laatste persoon is die Bracke wil terugzien. Al is dat omgekeerd niet het geval…

Deze zevende George Bracke Thriller speelt zich weer zeer herkenbaar af in Vlaanderen (meer bepaald Gent), met personages van vlees en bloed die met het soort problemen worstelt waarmee iedere lezer(es) wel eens te maken krijgt, en is ook gelardeerd met een flinke scheut humor. Zo wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan door een citaat of oneliner van grote filosofen als Simon Carmiggelt (Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoede gemeen.), Eddy Wally, Madonna... of Stefaan Van Laere zelf, natuurlijk.

LanguageNederlands
Release dateAug 17, 2015
ISBN9781516332717
En dan niets meer: George Bracke Thriller, #7
Author

Stefaan Van Laere

Als fictieauteur voor volwassenen schreef Stefaan Van Laere onder meer de George Bracke Thriller Reeks bij elkaar. ‘De Bracke thrillers lezen eens zo prettig omdat ze zich op Vlaamse bodem afspelen’. (TV-Familie) - ‘Een fijne schrijver, een lekker boek voor in de vakantie. zeker 4 dikke sterren waard!’ (detectives-kro.nl)

Read more from Stefaan Van Laere

Related to En dan niets meer

Titles in the series (8)

View More

Related ebooks

Related articles