Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Angyali szerelem
Angyali szerelem
Angyali szerelem
Ebook54 pages37 minutes

Angyali szerelem

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Hogy találnak egymásra Laura és Daniel? Megpróbáltatások sora kínál


őket. Egy titkárnő és egy labdarúgóedző véletlen találkozásából örökké


tartó szerelem szövődik? A lányt többször megcsapja a halál szele, vajon


túléli a találkozást?


Lebilincselő kicsit misztikus olvasmány.

LanguageMagyar
PublisherKiss Virág
Release dateNov 24, 2020
ISBN9786150100340
Angyali szerelem

Related to Angyali szerelem

Related ebooks

Reviews for Angyali szerelem

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Angyali szerelem - Kiss Virág

  I. rész: A nagy találkozás

  Laura elégedetten kortyolja kávéját a teraszon ülve. Szőke, hullámos haja ragyog a napfényben. Kékszínű ruhája kiemeli csodás alakját, fehér öv öleli át vékony derekát. Rápillant az órájára és így szól:

  – Te jó ég! Mindjárt indulnom kell! – felpattan a székből, kihörpinti a maradék kávéját. Besiet az előszobába, igazít a sminkjén, felhúzza a cipőjét, ami ugyanolyan kék, mint a ruha, majd kilép a kapun.

  – Ma gyönyörű idő van! – majd elindul kifelé. Könnyű léptekkel halad. Vidáman kopog a cipője a járdán. Bámulnak utána a járókelők az utcán. Egy többszintes házhoz érve belép az ajtón. Jókedvűen köszön az őrnek a portán.

  – Jó reggelt, Jani bácsi! – pajkosan odakacsint az öregnek.

  – Jó reggelt, szép kisasszony! – köszönti az őr és megvakarja a feje búbját zavartan.

  Laura továbbsiet. Felmegy a lépcsőn és belép az irodájába. Felakasztja kiskabátját a fogasra és leül az asztalához. Bekapcsolja a gépét, megnézi van-e valami fontos levél a számára.

  – Jó reggelt, Laura kisasszony! – lép be a főnöke, Bálint, az igazgató. Kicsit köpcös, alacsony termetű, ötvenes éveiben járó, kopaszodó férfi. A lány mosolyogva köszönti.

  – Jó reggelt, Bálint Úr! Főzzek egy jó erős kávét? Bizony látszik, nem aludt túl jól az éjjel!

  – Azt megköszönöm! Kérem, ma senki ne zavarjon, elég hosszú éjszakám volt! – bemegy a belső szobába. Laura felteszi gyorsan a kávét. Elővesz egy kávéspoharat a szekrényből. Ráteszi egy tálcára, rá a cukortartót és megvárja míg a kávé lefő. Kiönti a csészébe, majd pedig bekopog az igazgató ajtaján.

  – Igazgató úr, kész a kávéja!

  – Köszönöm, Laura kedves, mi lenne velem maga nélkül…

  Leteszi a lány az asztalra, majd becsukja maga mögött az ajtót. Nagyot nyújtózik, megigazítja a haját, majd dolgozni kezd. Megállás nélkül csörög a telefon, tárgyalások, találkozók szervezése. Dél körül lemegy a büfébe megenni egy szendvicset, majd visszamegy dolgozni tovább. Észre sem veszi és mindjárt délután négy óra, mehet végre haza. Kikapcsolja a gépét, feláll az íróasztaltól, bekopog az igazgató szobájába. Hangos horkolás a válasz.

  – Viszlát, igazgató úr! – köszön el csendesen. Leakasztja kis kék kabátját, felkapja a kis táskáját, majd kimegy az ajtón, le a lépcsőn, ki a bejárati ajtón a szabadba. Mély levegőt vesz, elindul a járdán és a park felé veszi az irányt.

  – Végül is nem sietek sehova!

  Leül a parkban egy padra és nézi, ahogy a gyerekek játszanak a pályán.

  – Hm! – sóhajt egyet. – Vajon lesz nekem is gyermekem valaha?

  Elmorzsol egy könnycseppet szép arcán. Egy vizsgálaton tudta meg, hogy természetes úton soha nem eshet teherbe. Elszomorította ez a gondolat. Elgondolkodik, behunyja a szemét és elképzeli, hogy kislányával ott játszik a parkban. Hirtelen a lábához gurul egy focilabda. Kinyitja kék szemét és felnéz. Azt hiszi, álmodik. Egy barna hajú, barna szemű, picit borostás, jóképű férfi áll előtte és zavartan megszólal.

  – Elnézést, szép kisasszony, nem akartam megzavarni a pihenésében! – elveszi a labdát Laura kezéből és közben mélyen belenéz a lány kék szemébe. Ez az a pillantás, ami örökre megváltoztatja Laura életét.

  Reggel van. Daniel ül az ágyában és nagyot nyújtózik. Csinál pár fekvőtámaszt és kimegy a konyhába, elkészíti a reggelijét. Bekapcsolja a turmixgépet. A gép zúgása

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1