Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Ebook549 pages9 hours

Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ki volt Nemo kapitány? Az óceánok titokzatos ura, aki már évszázaddal ezelőtt rendelkezett modern korunk technikai vívmányaival. Zseniális tudós, aki az emberiség üdvét szolgáló fölfedezéseivel bujdokolt a világ elől. Jules Verne halhatatlan fantasztikus regényei közül is kiemelkedik Nemo kapitány víz alatti birodalmának históriája, a Nautilus tengeralattjáró rejtelmes, izgalmas története.
LanguageMagyar
Release dateSep 15, 2014
ISBN9786155416736
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Author

Jules Verne

Jules-Gabriel Verne war ein französischer Schriftsteller. Er wurde geboren am 8. Februar 1828 in Nantes und verstarb am 24. März 1905 in Amiens.

Read more from Jules Verne

Related to Némó Kapitány

Related ebooks