Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Ebook549 pages9 hours

Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ki volt Nemo kapitány? Az óceánok titokzatos ura, aki már évszázaddal ezelőtt rendelkezett modern korunk technikai vívmányaival. Zseniális tudós, aki az emberiség üdvét szolgáló fölfedezéseivel bujdokolt a világ elől. Jules Verne halhatatlan fantasztikus regényei közül is kiemelkedik Nemo kapitány víz alatti birodalmának históriája, a Nautilus tengeralattjáró rejtelmes, izgalmas története.
LanguageMagyar
Release dateSep 15, 2014
ISBN9786155416736
Némó Kapitány: Tenger alatt a világ körül
Author

Jules Verne

Victor Marie Hugo (1802–1885) was a French poet, novelist, and dramatist of the Romantic movement and is considered one of the greatest French writers. Hugo’s best-known works are the novels Les Misérables, 1862, and The Hunchbak of Notre-Dame, 1831, both of which have had several adaptations for stage and screen.

Read more from Jules Verne

Related to Némó Kapitány

Related ebooks