Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Szindbád utazásai
Szindbád utazásai
Szindbád utazásai
Ebook138 pages3 hours

Szindbád utazásai

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Krúdy Gyuláról sokszor és sokat írtam. Új kötetét új szavakkal jellemezni nem lehet, de nem is szükséges. Elbeszélései mögött gyönyörű és boldog monotonitással vonul a lírája, hegedűkkel, színes zászlókkal, egy ünnepi processzió apró csengettyűivel.
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633747421
Szindbád utazásai

Read more from Gyula Krudy

Related to Szindbád utazásai

Related ebooks