Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Uforudsete hændelser
Uforudsete hændelser
Uforudsete hændelser
Audiobook12 hours

Uforudsete hændelser

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

En cykelrytter på Mallorca skrider ned ad en klippeside og finder nogle små menneskeknogler. De stammer fra drengen Luis, som forsvandt sporløst tretten år tidligere. Opklaringen af den mulige forbrydelse leder den spanske efterforsker Pilar til tre danske kvinder, der på tidspunktet for drengens forsvinden holdt ferie i huset ved siden af Luis’ far.  "Uforudsete hændelser" handler om venskaber, om forholdet mellem forældre og børn, om tab og skyld, kvindekroppen og menneskets korte, uberegnelige liv. 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMar 31, 2016
ISBN9788702195699
Uforudsete hændelser

More audiobooks from Hanne Richardt Beck

Related to Uforudsete hændelser

Related audiobooks

Related articles