Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sluta älta, acceptera och gå vidare
Sluta älta, acceptera och gå vidare
Sluta älta, acceptera och gå vidare
Ebook132 pages1 hour

Sluta älta, acceptera och gå vidare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Detta är boken för dig som behöver praktisk kunskap om hur du kan sluta älta gamla händelser, acceptera ditt förflutna och gå vidare i livet. Du får möjlighet att växa i ditt förhållningssätt till dig själv och andra människor. Om du går igenom bokens övningar garanterar jag att du får mer WOW i livet! Fler små WOW och fler stora WOW i vardagen kan helt enkelt bli en positiv konsekvens av din personliga utveckling.

Boken är fylld med övningar och verktyg som leder dig vidare i din personliga utvecklingsprocess. Bokens övningar är mestadels grundat i ACT, mindfulness, Motiverande Samtal (MI) och psykosyntes. Du kommer även få tillgång till ett antal guidade meditationer, som du kan göra när det passar dig. Meditationerna är hämtade ur psykosynteslitteraturen och anpassade till syftet med den här boken. Meditationerna finns att ladda ner utan kostnad. Mer information om detta hittar du på MotivationsInstitutets hemsida www.motivationsinstitutet.se

Innehållet i boken är på en och samma gång konfronterande, kärleksfullt och helande. Avsikten är att processen ska ha en helande effekt på din själ.
LanguageSvenska
Release dateMay 24, 2022
ISBN9789180579964
Sluta älta, acceptera och gå vidare
Author

Katja Munk Brandt

Katja Munk Brandt har lång erfarenhet som chef inom olika branscher samt som coach, föreläsare och samtalsterapeut. Katja är utbildad beteendevetare med en "Master in Adult Education & HR Development" från Roskilde Universitet i Danmark. Katja är dessutom Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Stresscoach, Dipl. Mindfulness instruktör med kurser inom MI (Motiverande Samtal) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Related to Sluta älta, acceptera och gå vidare

Related ebooks