Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Omuletii Pe Apa
Omuletii Pe Apa
Omuletii Pe Apa
Ebook154 pages1 hour

Omuletii Pe Apa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Magia și farmecul acestei scrieri vor convinge și copiii, și adulții că prumutătorii există cu adevărat.“
School Library Journal

„O carte rară și încântătoare […] Își merită locul printre textele nemuritoare ale literaturii pentru copii.“
Louisville Courier-Journal

Sub podeaua bucătăriei trăiesc „prumutătorii“ – Pod și Homily Clock, și fiica lor, Arrietty. În locuința lor minusculă, cutiile de chibrituri funcționează pe post de comode încăpătoare, iar pe pereți atârnă, ca niște tablouri, timbre poștale. Membrii micuței familii „împrumută“ toate lucrurile de care au nevoie de la „oamenii mari“ care locuiesc deasupra lor și duc o viață confortabilă, la adăpost de lumea de afară. Până-ntr-o zi, când ascunzătoarea lor este descoperită și ei trebuie să plece în căutarea unui nou cămin... înfruntând pentru prima oară necunoscutul, frigul, foamea, nopțile întunecate și animalele.

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786060730903
Omuletii Pe Apa
Read preview

Related to Omuletii Pe Apa

Related ebooks

Books Recommended For You