Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake
Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake
Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake
Ebook150 pages2 hours

Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

CÂT DE GROZAV AR FI SĂ AI
UN TATĂ ASTRONAUT? Lansări de rachete, gravitație zero și călătorii
prin spațiu aidoma unui supererou! Tatăl lui Jamie Drake se află pe Stația Spațială Internațională, pe orbita Pământului, iar Jamie ar trebui să fie încântat, numai că-i este tare dor de el... După ce ajunge întâmplător la observatorul astronomic din orașelul lui, Jamie detectează un semnal ciudat pe
telefonul lui mobil. După toate aparențele, o formă de viață extraterestră se apropie de el. Dar spațiul cosmic este
un loc periculos, și când misiunea tatălui are probleme, Jamie trebuie să le dovedească tuturor că este el însuși un erou. Va reuși el oare? O AVENTURĂ COSMICĂ LA CARE SUNT INVITAȚI
SĂ IA PATE TOȚI CEI CE AU PRIVIT VREODATĂ SPRE CERUL ÎNSTELAT.

LanguageRomână
Release dateJul 7, 2020
ISBN9786060730620
Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake
Read preview

Related to Aventura Intergalactică a Lui Jamie Drake

Related ebooks

Books Recommended For You