Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda
Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda
Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda
Ebook63 pages22 minutes

Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Într-o zi, tatăl lui Nelly vede o reclamă într-un ziar: o vizită la un castel bântuit! Toată familia este încântată, mai ales Nelly care poate, cu această ocazie, să-și testeze detectorul de fantome. Numai că în Castelul Lovlunda îi vor aștepta mai multe surprize decât își pot imagina...

LanguageRomână
Release dateMay 2, 2020
ISBN9786063351693
Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda
Read preview

Read more from Martin Widmark

Related to Nelly Rapp și Doamnele Albe Din Castelul Lovlunda

Related ebooks

Children's Fantasy & Magic For You