Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor
Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor
Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor
Ebook98 pages1 hour

Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Basil, șoarecele detectiv care locuiește chiar în pivnița casei lui Sherlock Holmes de pe Baker Street, are de rezolvat unul dintre cele mai mari mistere ale lumii șoricești: oare există pisici
în miniatură? Însoțit de asistentul său de încredere, doctorul Dawson, și de o echipă de șoareci de știință, Basil se îmbarcă într-o călătorie plină de peripeții spre India.

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2019
ISBN9786063351754
Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor

Related to Marele Soarece Detectiv. Basil Si Pestera Pisicilor

Related ebooks

Children's Animals For You