Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești
Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești
Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești
Ebook51 pages4 hours

Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poveștile ilustrate de celebrul ilustrator italian Tony Wolf recreează universul magic al copilăriei în culori și linii vesele, luminoase.
De generații întregi, copiii se bucură să le asculte și le privesc fermecați, chiar înainte de a fi în stare să le citească.
Mica sirenă și alte povești de H.Ch. Andersen Greierele și furnica și alte povești cu animale Cenușăreasa și alte povești de Frații Grimm Jack și vrejul de fasole și alte povești din lumea întreagă Lampa lui Aladin și alte povești orientale Frumoasa din pădurea adormită și alte povești fermecate

LanguageRomână
Release dateOct 2, 2018
ISBN9786063358623
Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești
Read preview

Related to Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești

Related ebooks

Children's Classics For You

View More

Reviews for Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Basmele copilăriei ilustrate de Tony Wolf - Mica sirena și alte povești - H.Ch. Andersen

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1