Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Regatul Secret
Regatul Secret
Regatul Secret
Ebook83 pages1 hour

Regatul Secret

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ellie, Summer și Jasmine ajung, de această dată, pe Insula Norilor care se află chiar deasupra Regatului secret și se distrează de minune țopăind de colo-colo! Dar curând descoperă că o nouă vrajă malefică a Reginei Maliția este pe cale să distrugă Insula Norilor pentru totdeauna, așa că trebuie să-i ajute cât mai repede pe spiridușii vremii!

LanguageRomână
Release dateJul 10, 2019
ISBN9786063352409
Regatul Secret
Read preview

Read more from Rosie Banks

Related to Regatul Secret

Related ebooks

Books Recommended For You