Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri la Miau Motel
Aventuri la Miau Motel
Aventuri la Miau Motel
Ebook73 pages4 hours

Aventuri la Miau Motel

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Tabitha știe că Arly, pisica ei, este cea mai blândă și drăgăstoasă himalayană din lume. Dar, când se simte amenințată, e de rău! Când Arly își folosește „cizmulițele“ pentru a se război cu oaspeții de la Miau Motel, Tabitha e gata să facă orice pentru ca Arly să poată rămâne cu ea peste vară, altfel bunica o va trimite, cu siguranță, acasă, și îi va lipsi atât de mult!

LanguageRomână
Release dateApr 12, 2019
ISBN9786063357510
Aventuri la Miau Motel
Read preview

Related to Aventuri la Miau Motel

Related ebooks

Books Recommended For You