Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puiul de lup singuratic
Puiul de lup singuratic
Puiul de lup singuratic
Ebook119 pages1 hour

Puiul de lup singuratic

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În timp ce explorează conacul în care își va petrece Crăciunul, Amelia descoperă în pod un jurnal vechi de peste un secol. Povestea băiatului care găsește un pui de lup o fascinează, iar Amelia alunecă, pe nesimțite, în lumea jurnalului. Va reuși oare, împreună cu Noah, să salveze puiul de lup și să-i găsească mama înainte să fie prea târziu?

LanguageRomână
Release dateJan 12, 1900
ISBN9786063351402
Puiul de lup singuratic
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Puiul de lup singuratic

Related ebooks