Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Algorhythm 'n' Blues
Algorhythm 'n' Blues
Algorhythm 'n' Blues
Ebook17 pages14 minutes

Algorhythm 'n' Blues

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Kun je je verleden vergeten? Kun je ervoor zorgen dat anderen jouw verleden vergeten?
In dit actuele sciencefictionverhaal gaat het over privacy en identiteit, over wie je bent en over wie je wilt zijn en de manipulatie van anderen om dat doel te bereiken. Het recht om vergeten te worden is zelden grimmiger geweest als niet alleen het digitale verleden gewist wordt.

Reacties van lezers:

Floris Kleijne: "Of je dit verhaal nu leest als een metafoor voor dementie, een allegorie over de relatie tussen geheugen en persoonlijkheid, een satire over fake news, of (mijn favoriete interpretatie) een verontrustende vertelling over de betrouwbaarheid van geschreven geschiedenis; op het niveau daarboven blijft het een emotioneel sterke vertelling die boeit tot de laatste alinea."

Tom Schoonbaert: " Een verhaal dat mij zeker lang zal bijblijven."

Adriaan van Garde: "Verhalen van dit kaliber zijn zeldzaam."

LanguageNederlands
Release dateSep 18, 2017
ISBN9781370695034
Algorhythm 'n' Blues
Author

Jack Schlimazlnik

Jack debuteerde in 2010 in het genre van de Nederlandstalige verbeeldingsliteratuur, eindigde daarna regelmatig hoog bij diverse schrijfwedstrijden. Publiceerde onder meer in Pure Fantasy en Wonderwaan.

Read more from Jack Schlimazlnik

Related to Algorhythm 'n' Blues

Related ebooks