Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Krizantém asszony
Krizantém asszony
Krizantém asszony
Ebook192 pages2 hours

Krizantém asszony

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A tengerésznek minden kikötőben van menyasszonya – tartja a mondás. Node felesége?… Márpedig Pierre Lotinak, ahogy Japán partjainál horgonyt vet hadihajójuk, első dolga házasságot kötni egy helybeli leányzóval. A különös esküvő után lakást bérel, s addig
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633748725
Krizantém asszony

Read more from Pierre Loti

Related to Krizantém asszony

Related ebooks