Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Elevator Pitch 2.0: Din første skridt mod forretningsmæssig succes: Vække interesse hos din målgruppe gennem en personlig og skræddersyet tilgang
Elevator Pitch 2.0: Din første skridt mod forretningsmæssig succes: Vække interesse hos din målgruppe gennem en personlig og skræddersyet tilgang
Elevator Pitch 2.0: Din første skridt mod forretningsmæssig succes: Vække interesse hos din målgruppe gennem en personlig og skræddersyet tilgang
Ebook26 pages14 minutes

Elevator Pitch 2.0: Din første skridt mod forretningsmæssig succes: Vække interesse hos din målgruppe gennem en personlig og skræddersyet tilgang

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Der findes utallige bøger om emnet Elevator Pitch, adresse, én sætning metode, der vækkes af interesse og gøre kunden gerne vil vide mere og mere. Men den erfarne networker og iværksætter Daniel Kern har ved personlig erfaring, erfaret at selv de bedst forberedte Elevator Pitch interesser et meget lille antal mennesker.

Med sin nye strategi "Elevator Pitch 2,0" succes kan multipliceres med, mens du gør en indsats. I denne guide giver han en metode velegnet for alle til at lære. Som en succesrig networker Daniel Kern gør mere end 90 procent af sit salg gennem anbefalinger fra sit netværk. Elevator Pitch 2,0 har allerede åbnet hundredvis af døre for ham.
LanguageDansk
Release dateSep 29, 2015
ISBN9788771707823
Elevator Pitch 2.0: Din første skridt mod forretningsmæssig succes: Vække interesse hos din målgruppe gennem en personlig og skræddersyet tilgang

Related to Elevator Pitch 2.0

Related ebooks