Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dyt båt coconut
Dyt båt coconut
Dyt båt coconut
Audiobook2 hours

Dyt båt coconut

Written by Glenn Ringtved

Narrated by Mikkel Hansen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

”Du må aldrig nogensinde fortælle det til nogen,“ sagde hun. ”Hører du? Du skal bare glemme det.”

Lasse er 13 år og har længe gået med en frygtelig hemmelighed, som han har forsøgt at fortrænge. Men da han endelig møder en person, der forstår ham, og som har prøvet noget af det samme, finder han modet til at fortælle sandheden om den aften hos fætter John.DYT BÅT COCONUT er en bog i serien SPURT - bøger for unge, store historier, kort fortalt.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateAug 9, 2016
ISBN9788702211252
Dyt båt coconut

More audiobooks from Glenn Ringtved

Related to Dyt båt coconut

Related audiobooks