Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kvinden nedenunder, hér, ovenover
Kvinden nedenunder, hér, ovenover
Kvinden nedenunder, hér, ovenover
Audiobook12 minutes

Kvinden nedenunder, hér, ovenover

Written by Jan Sonnergaard

Narrated by Peter Jorde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kvinden nedenunder, hér, ovenover er én af 15 morsomme og bizare nye, gamle historier fra de mange forskellige mere eller mindre obskure medier, Jan Sonnergaard sideløbende med sine bogudgivelser har publiceret noveller (f.eks. belgiske De Standaard, det franske rumudforskningscenters forlag CNES, Magasin Schäfer mv.). Ældste novelle er fra 1992, yngste fra 2008. Bonusnovelle: Novellen, alle afviste!

 

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateNov 5, 2009
ISBN9788702085402
Kvinden nedenunder, hér, ovenover

More audiobooks from Jan Sonnergaard

Related to Kvinden nedenunder, hér, ovenover

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Kvinden nedenunder, hér, ovenover

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words