Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Det Store Hus
Det Store Hus
Det Store Hus
Audiobook13 hours

Det Store Hus

Written by Nicole Krauss

Narrated by Randi Winther

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

"En af USA's mest betydningsfulde forfattere og en international litterær sensation."

- New York Times


I New York tilbringer en kvindelig forfatter en nat med en ung chilensk digter. Da han rejser, lover hun at tage vare på hans skrivebord. Digteren forsvinder under Pinochets regime, og det massive skrivebord bliver stående hos hende. Næsten tre årtier senere dukker en ung kvinde op. Hun hævder, hun er digterens datter, og forlanger at få bordet tilbage. Pludselig er forfatterens liv forandret, hun mister sin inspiration og rejser til Israel. 


På den anden side af Atlanten, i en af Londons fornemme forstæder, finder en mand en hårlok blandt sin døende kones papirer. Hårlokken afslører hendes dybeste og mørkeste hemmeligheder. 


I Jerusalem er en antikvitetshandler i gang med møjsommeligt at rekonstruere sin fars arbejdsværelse, der blev plyndret af nazisterne.

 

Nicole Krauss'  roman

Det store hus

er en ambitiøs og gribende historie om kærlighed og tab, eksil og overlevelse på tværs af kontinenter og årtier.


 

Lydbogen er indlæst af Randi Winther

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 9, 2013
ISBN9788702152050
Det Store Hus

Related to Det Store Hus

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Det Store Hus

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words