Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Det eneste rigtige
Det eneste rigtige
Det eneste rigtige
Audiobook3 hours

Det eneste rigtige

Written by Malene Ravn

Narrated by Malene Ravn

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Det banker på Niels og Ninas dør, og udenfor står Marie på 15 år. Nina ved straks, at Niels har været hende utro, og lukker Marie ind for at konfrontere Niels med hans sidespring. Men Nina kan ikke styre begivenhederne - og slet ikke sine egne reaktioner.Det eneste rigtige er et intenst psyko-kammerspil, som undersøger, hvad der sker, når den gode vilje tørner sammen med begæret. Hvor langt vil vi egentlig strække os for hinanden, og hvor langt er vi klar til at gå for at få det, vi ønsker?Malene Ravn debuterer med Det eneste rigtige. Hun har læst dansk, sprogpsykologi og retorik og har arbejdet som tv-tilrettelægger og redaktør.Indlæst af Malene Ravn selv 2015.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 27, 2015
ISBN9788702185492
Det eneste rigtige

Related to Det eneste rigtige

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Det eneste rigtige

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words