Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Julies hus og natfar
Julies hus og natfar
Julies hus og natfar
Audiobook3 hours

Julies hus og natfar

Written by Maria Gripe

Narrated by Martin Greis-Rosenthal

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Han er blevet helt skrap, ham Peter. Selv om han stadig er, som han plejer at være – mod mig altså.Peter, det er min natfar. Sidste gang vi skrev en bog sammen, ville jeg ikke fortælle hans rigtige navn. Det skulle være en hemmelighed. Jeg var rædsomt barnlig dengang.Dengang ville jeg nemlig ha’, at bogen kun skulle handle om ham og mig. Og så Smugle selvfølgelig, det er Peters ugle. Jeg tænkte kun på os selv. Derfor skal denne her bog handle om alt muligt andet også, særligt om huset, som folkene i byen ville rive ned. Vi skal nok vise dem, hvordan det går i den sag, nemlig!

Maria Gripe har fået mange belønninger for sine børnebøger, f.eks. Nils Holgersson-plaketten, Albert Bonniers børnebogs-stipendium, Litteraturfrämjandet-Boklotteriets stipendium, H. C. Andersen-juryens udmærkelse og sidst, men ikke mindst, Astrid Lindgren-prisen på 10.000 svenske kroner. Hendes bøger sælges over hele verden.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 21, 2016
ISBN9788702231526
Julies hus og natfar

More audiobooks from Maria Gripe

Related to Julies hus og natfar

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Julies hus og natfar

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words