Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kære dødsbog
Kære dødsbog
Kære dødsbog
Audiobook6 hours

Kære dødsbog

Written by Sanne Søndergaard

Narrated by Julie Lund

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

’Kære Dødsbog’ er en slags dagbog, omdøbt til dødsbog, fordi forfatteren til dagbogen, Agnes, har besluttet sig for at begå selvmord om femten dage. Hun er ganske enkelt træt af sit liv, og nu har hun fået nok. Det skal være slut. I mellemtiden fortæller hun - for sine efterladte - om sit liv, sin hverdag i skolen, hvor lærerne misforstår hende, og kammeraterne mobber hende. Men hun jamrer ikke, og bogen er skrevet med en næsten ironisk humoristisk distance, der gør den både underholdende, rørende og skarp.

Bogens centrale tema er mobning – et evigt aktuelt tema. Det er hjerteskærende at læse om, hvor modbydelige Agnes' klassekammerater er, og endnu værre: at lærerne SLET ikke opfatter, hvad der foregår, men tværtimod misforstår Agnes' signaler fuldstændig og betragter hende som den provokerende og kontrære pige, hun slet ikke er. Desværre forlyder det fra kilder 'ude i virkeligheden' at bogen er 100 % realistisk.

Et knivskarpt, meget underholdende, rørende og lytteværdigt portræt af en ung pige - og et tankevækkende indlæg i den evige debat om mobning, og hvordan vi kommer den til livs.

Sanne Søndergaard er 27 år og uddannet journalist med en skarp pen. Hun skriver klummer i Urban hver mandag og arbejder som stand up-komiker med et dedikeret publikum rundtomkring i landet. Optræder jævnligt både i København og andre steder og har underholdt alt fra ligestillingskonsulenter til automekanikere. "Kære Dødsbog" er hendes debut som forfatter.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 3, 2009
ISBN9788702076431
Kære dødsbog

Related to Kære dødsbog

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Kære dødsbog

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words