Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dreamteam 5 - Malaga tur/retur
Dreamteam 5 - Malaga tur/retur
Dreamteam 5 - Malaga tur/retur
Audiobook1 hour

Dreamteam 5 - Malaga tur/retur

Written by Glenn Ringtved

Narrated by Johan Vinde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Dreamteam er taget til Malaga for at forsvare skolens farver ved det store finalestævne. Nick er tilbage på holdet, og med Ps snorlige afleveringer og Manolos næse for mål er der udsigt til drømmefodbold. Desværre for Dreamteam har Jake og co. også taget turen, og de har ikke tænkt sig at spille rent spil ..."Malaga tur/retur" er femte bind i fodboldserien Dreamteam om drengen P, som først og fremmest elsker fodbold. En serie der henvender sig direkte til den unge læser, og som bliver fortalt i et let og legende sprog - ligesom det spanske fodboldspil, der også er rammen for det meste af serien. Nu med seje tegneseriestriber af Rasmus Jensen.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 26, 2016
ISBN9788702211474
Dreamteam 5 - Malaga tur/retur

More audiobooks from Glenn Ringtved

Related authors

Related to Dreamteam 5 - Malaga tur/retur

Related audiobooks

Reviews for Dreamteam 5 - Malaga tur/retur

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words