Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De beste 13 fantasyverhalen in september 2022
De beste 13 fantasyverhalen in september 2022
De beste 13 fantasyverhalen in september 2022
Ebook585 pages7 hours

De beste 13 fantasyverhalen in september 2022

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De beste 13 fantasyverhalen in september 2022

door Alfred Bekker, Hendrik M. Bekker

 

 

 

 

Dit ebook bevat de volgende verhalen en romans:

Mjöllnir's diefstal (door Hendrik M. Bekker)

Mijn vriend de dwerg (door Hendrik M. Bekker)

De zielen van twee koningen (door Alfred Bekker)

Dway'lion the Magician (door Alfred Bekker)

Metgezellen van Magie (door Alfred Bekker)

Afdaling in de diepte deel 1 en 2 (door Hendrik M. Bekker)

Tijd van de Weerwolven (door Alfred Bekker)

Edro's Quest: Eiland der Wanhoop (door Alfred Bekker & Hendrik M. Bekker)

Radswid en het eiland der wanhoop (door Hendrik M. Bekker)

McGrath 1: Allerlei magische onderzoeken (door Hendrik M. Bekker)

McGrath 2: Thanatos (door Hendrik M. Bekker)

Demon Master (door Alfred Bekker)

Balthazar's Bazaar (door Hendrik M. Bekker)

 

"Thor," begroette Njörd de god van het onweer en stak zijn hand uit. Thor greep het, het voelde vreemd aan. Stevig en nat, als stenen op de bodem van een meer. Ze deden hem denken aan die met slib bedekte stenen. "Ik moet je waarschuwen, de yotes weten van je plan," legde Njörd uit. Zijn gezicht, eerst nog wazig, begon langzaam steeds meer menselijke trekken aan te nemen naarmate hij langer van de zee gescheiden was.

"Mijn plan?" antwoordde Thor ontwijkend. Njörd kon niet weten dat Thor en enkele andere goden van plan waren ten strijde te trekken tegen een grote groep bergreuzen. Het was nog te koud, maar weldra zou het warmer worden en zou de tijd rijp zijn om de Vorstreuzen te decimeren. Ze waren zijn aartsvijanden sinds mensenheugenis.

LanguageNederlands
PublisherAlfred Bekker
Release dateSep 18, 2022
ISBN9798215846285
De beste 13 fantasyverhalen in september 2022
Author

Alfred Bekker

Alfred Bekker wurde am 27.9.1964 in Borghorst (heute Steinfurt) geboren und wuchs in den münsterländischen Gemeinden Ladbergen und Lengerich auf. 1984 machte er Abitur, leistete danach Zivildienst auf der Pflegestation eines Altenheims und studierte an der Universität Osnabrück für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Insgesamt 13 Jahre war er danach im Schuldienst tätig, bevor er sich ausschließlich der Schriftstellerei widmete. Schon als Student veröffentlichte Bekker zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. Er war Mitautor zugkräftiger Romanserien wie Kommissar X, Jerry Cotton, Rhen Dhark, Bad Earth und Sternenfaust und schrieb eine Reihe von Kriminalromanen. Angeregt durch seine Tätigkeit als Lehrer wandte er sich schließlich auch dem Kinder- und Jugendbuch zu, wo er Buchserien wie 'Tatort Mittelalter', 'Da Vincis Fälle', 'Elbenkinder' und 'Die wilden Orks' entwickelte. Seine Fantasy-Romane um 'Das Reich der Elben', die 'DrachenErde-Saga' und die 'Gorian'-Trilogie machten ihn einem großen Publikum bekannt. Darüber hinaus schreibt er weiterhin Krimis und gemeinsam mit seiner Frau unter dem Pseudonym Conny Walden historische Romane. Einige Gruselromane für Teenager verfasste er unter dem Namen John Devlin. Für Krimis verwendete er auch das Pseudonym Neal Chadwick. Seine Romane erschienen u.a. bei Blanvalet, BVK, Goldmann, Lyx, Schneiderbuch, Arena, dtv, Ueberreuter und Bastei Lübbe und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Related to De beste 13 fantasyverhalen in september 2022

Related ebooks

Reviews for De beste 13 fantasyverhalen in september 2022

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  De beste 13 fantasyverhalen in september 2022 - Alfred Bekker

  Copyright

  Een boek van CassiopeiaPress: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker presents, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Special Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks en BEKKERpublishing zijn imprints van.

  Alfred Bekker

  © Roman door Auteur / COVER A.PANADERO

  © van deze uitgave 2022 door AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen

  De verzonnen personen hebben niets te maken met werkelijk levende personen. Overeenkomsten in namen zijn toevallig en niet bedoeld.

  Alle rechten voorbehouden.

  www.AlfredBekker.de

  postmaster@alfredbekker.de

  Volg op Facebook:

  https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/

  Volg op Twitter:

  https://twitter.com/BekkerAlfred

  Lees het laatste nieuws hier:

  https://alfred-bekker-autor.business.site/

  Naar de blog van de uitgever!

  Blijf op de hoogte van nieuwe publicaties en achtergronden!

  https://cassiopeia.press

  Alles over fictie!

  De beste 13 fantasyverhalen in september 2022

  door Alfred Bekker, Hendrik M. Bekker

  Dit ebook bevat de volgende verhalen en romans:

  Mjöllnir's diefstal (door Hendrik M. Bekker)

  Mijn vriend de dwerg (door Hendrik M. Bekker)

  De zielen van twee koningen (door Alfred Bekker)

  Dway'lion the Magician (door Alfred Bekker)

  Metgezellen van Magie (door Alfred Bekker)

  Afdaling in de diepte deel 1 en 2 (door Hendrik M. Bekker)

  Tijd van de Weerwolven (door Alfred Bekker)

  Edro's Quest: Eiland der Wanhoop (door Alfred Bekker & Hendrik M. Bekker)

  Radswid en het eiland der wanhoop (door Hendrik M. Bekker)

  McGrath 1: Allerlei magische onderzoeken (door Hendrik M. Bekker)

  McGrath 2: Thanatos (door Hendrik M. Bekker)

  Demon Master (door Alfred Bekker)

  Balthazar's Bazaar (door Hendrik M. Bekker)

  Thor, begroette Njörd de god van het onweer en stak zijn hand uit. Thor greep het, het voelde vreemd aan. Stevig en nat, als stenen op de bodem van een meer. Ze deden hem denken aan die met slib bedekte stenen. Ik moet je waarschuwen, de yotes weten van je plan, legde Njörd uit. Zijn gezicht, eerst nog wazig, begon langzaam steeds meer menselijke trekken aan te nemen naarmate hij langer van de zee gescheiden was.

  Mijn plan? antwoordde Thor ontwijkend. Njörd kon niet weten dat Thor en enkele andere goden van plan waren ten strijde te trekken tegen een grote groep bergreuzen. Het was nog te koud, maar weldra zou het warmer worden en zou de tijd rijp zijn om de Vorstreuzen te decimeren. Ze waren zijn aartsvijanden sinds mensenheugenis.

  De diefstal van Mjölnir

  door Hendrik M. Bekker

  Hij die steelt van een god kan niet hopen op genade ....

  Hoofdstuk 1: Diefstal

  Er was een rommelende donder te horen, die voor hem uit raasde.

  Thor, zoon van Odin, stond op zijn eenassige wagen en hield in beide handen de teugels van zijn monsterlijke bokken, schuimbekkend. Zij trokken hem en zijn wagen over de wolken alsof het een vaste weg was.

  Langzaam trok het dikke tapijt van wolken voor hem weg en onthulde een uitzicht op steile rotswanden en een golvende zee. De wagen zakte lager en kwam tot stilstand op vaste grond aan de rand van de kliffen. Thor bleef een tijdje langs de rand van de kliffen rijden voordat hij aan de teugels trok en de wagen tot stilstand bracht.

  Je wilde me spreken, Njörd? riep Thor, terwijl hij zich naar de bulderende rotsen draaide. Een moment lang gaf alleen het gebrul van de golven hem antwoord.

  Hij klemde zijn duimen achter Megingjarder, zijn brede riem bezaaid met metalen platen, die hij altijd bij zich droeg. Het gaf hem macht en kracht, meer dan hij als god alleen bezat. Het water werd nog turbulenter en de spray spatte Thor in het gezicht. Een grote golf bouwde zich op en klotste over de kliffen, maar voordat het Thor kon raken, klemde het water zich in de vorm van een man en Njörd stond voor hem, een man van meer dan drie passen hoog, zodat hij een handbreedte groter was dan Thor. Maar in tegenstelling tot Thor, die gekleed was in een warme broek en een geregen overhemd waarover hij zijn zware warme mantel droeg, was Njörd naakt. Niet helemaal, want hij was helemaal geen echte man. Hij zag eruit als iemand die alleen uit water bestond. Zijn huid was voortdurend in beweging en het oppervlak trilde altijd lichtjes door de constante sterke noordenwind.

  Thor, begroette Njörd de god van het onweer en stak zijn hand uit. Thor greep het, het voelde vreemd aan. Stevig en nat, als stenen op de bodem van een meer. Ze deden hem denken aan die met slib bedekte stenen. Ik moet je waarschuwen, de yotes weten van je plan, legde Njörd uit. Zijn gezicht, eerst nog wazig, begon langzaam steeds meer menselijke trekken aan te nemen naarmate hij langer van de zee gescheiden was.

  Mijn plan? antwoordde Thor ontwijkend. Njörd kon niet weten dat Thor en enkele andere goden van plan waren ten strijde te trekken tegen een grote groep bergreuzen. Het was nog te koud, maar weldra zou het warmer worden en zou de tijd rijp zijn om de Vorstreuzen te decimeren. Ze waren zijn aartsvijanden sinds mensenheugenis.

  ––––––––

  Thor, Thor? vroeg een stem. Thor opende vermoeid zijn ogen en keek om zich heen. Hij zat op een comfortabele houten stoel voor de open haard van een kleine feestzaal. Om hem heen lagen verschillende andere mensen op stoelen of banken hun roes uit te slapen.

  Loki, een god als Thor, stond voor hem en het was zijn stem die hem had gewekt. Het is tijd, je moet het leger van mannen verzamelen zodat we over een week tegen de reuzen kunnen optrekken, herinnerde Loki hem eraan waarom hij hier was.

  Je hebt gelijk, stemde Thor in, terwijl hij zijn mopperende schedel vasthield. Er mag dan veel gesproken worden over de vermogens van de goden en veel was waar. Maar op een gegeven moment was het zelfs voor een god te veel.

  Neem je hamer in de hand, ze zullen onder de indruk zijn van de gloed ervan en niet merken dat een katerige god tot hen spreekt, merkte Loki puntig op.

  Thor greep naar zijn riem en wilde Mjölnir pakken, maar hij reikte in de leegte. Het was niet zoals gewoonlijk aan zijn riem bevestigd. Hij keek rond op de vloer van de hal. Hij was nergens te bekennen.

  Waar is hij? vroeg hij, zich richtend tot Loki. Loki stond er altijd om bekend trucs uit te halen.

  Ik heb het niet, noem het, antwoordde Loki. Thor concentreerde zich op de woorden die zijn hamer bij toverslag tot hem zouden brengen. Maar er gebeurde niets. Hij voelde hem nergens in de buurt. Het is weg, iemand verbergt het voor mij, verklaarde hij. Hij richtte Loki met zijn ogen.

  Kijk me niet zo aan, ik was het niet, wat heb ik aan dat ding? zei Loki. Thor keek hem aan. De hamer gaf grote magische krachten, alleen al door hem in de hand te houden. Bovendien waren er runen in gekerfd, waardoor het de meeste pantsers met gemak kon verbrijzelen. Loki zou hier toch zeker niet onschuldig staan te wezen? Hij zou hem gebruikt hebben. Tenzij, dacht Thor, hij een van zijn spelletjes aan het spelen was.

  Zoek uit wie het heeft, blafte Thor hem toe. Hij had een stekende hoofdpijn.

  Waarom ik? Je bent je speelgoed kwijt, antwoordde Loki. Thor, die Loki langzaam was gevolgd naar de brede poort van de zaal, draaide zich om. Omdat jij, en ik heb dit aan niemand verteld, maar ik zag het je doen, Freya's mantel hebt gestolen. Je weet dat ze je aan een grote rots zou vastbinden en in zee zou laten zinken als ze erachter kwam? Je hebt de mantel, dus je kunt sneller in Asgard zijn en rondvragen, legde Thor uit en duwde de poort open. Voor hem lag een kleine nederzetting aan de voet van een berg. Er waren huizen van ruwe grote stenen, met dikke donkere rook uit de schoorstenen. Het geheel werd verlicht door de langzaam opkomende zon.

  Loki keek Thor even van opzij aan en Thor overwoog of hij het bevel zou opvolgen. Toen draaiden zijn mondhoeken en trok hij uit de leren rugzak die hij bij zich had een lange jas die van veren leek te zijn gemaakt. Het waren donkere grote veren. Hij wierp de mantel om zich heen en voordat hij dichtviel begon hij al te vernauwen. Binnen een fractie van een seconde veranderde Loki nu in een machtige adelaar die de lucht in ging en met indrukwekkende snelheid naar de horizon vloog.

  Thor keek een tijdje naar hem en vroeg zich af of Njörd hem dat had willen vertellen. De ontmoeting met de zeegod was niet zomaar een droom, het was een tijd geleden gebeurd. Destijds had hij Njörd spottend verteld dat hij het zelf wel aankon en dat de reuzen nooit intelligent genoeg zouden zijn om hem kwaad te doen. Waren zij het? Of was het Loki die een spelletje wilde spelen?

  Meneer? vroeg een stem voorzichtig naast hem. Het was Drötgr, een bebaarde man met de eerste grijze strengen in zijn borstelige zwarte baard. Hij droeg zijn hoofdhaar altijd geschoren, waardoor hij altijd straalde van het zweet in het gezicht van de strijd. Is er iets niet naar wens?

  Hij was een volgeling van Thor, Thor had de plaats vele malen bezocht en Drötgr had hem ooit als kleine jongen voor het eerst gezien. Sindsdien liep hij rond met een klein hamervormig amulet dat hij uit een stuk hout had gesneden.

  Nee, alles is in orde. Maar we zullen onze campagne tegen de Joten wat moeten uitstellen. Er zijn dingen die ik in Asgard moet doen, legde Thor uit. Drötgr knikte langzaam. Zoals u beveelt, mijn heer.

  Thor wendde zich van hem af en riep luid om Tanngnjostr en Tanngrisnir, de twee bokken die zijn kar trokken. Aan de horizon was donder te horen. Op enige afstand zag Thor donkere wolken snel naderen, voorafgegaan door de twee bokken, die groter waren dan normaal en er zelfs op afstand dreigend uitzagen.

  Thor wandelde naar buiten, weg van de woningen van de mensen, naar een steile weide die nauwelijks begroeid leek. Langzaam was het donkerder geworden, dikke zwarte wolken hadden zich voor de zon geschoven, ze volgden Thor's wagen waar hij ook heen ging. De wagen zakte lager en kwam op de grond terecht, een heel eind van Thor vandaan. Brokken aarde vlogen daarbij omhoog, want hij was veel te snel. Zijn bokken bliezen, maar het klonk niet als normale geiten. Het klonk meer als ijzer dat ijzer raakt. Hard, licht krakend.

  Ze vertraagden toen ze hem naderden en begonnen een lichtgevende boog te lopen. Een paar meter voor hem kwam de auto eindelijk tot stilstand.

  Zonder nog een woord te zeggen stapte Thor op de wagen en nam de teugels over. Terwijl de wagen vaart maakte, riep hij tegen de wind in: Naar Asgard, en de geiten antwoordden met hun vreemde roep. De wereld werd snel kleiner onder hem terwijl hij hogerop kwam en op weg ging naar het rijk van zijn ras, de Aesir.

  ––––––––

  De wagen van Thor was nog maar net de regenboogbrug overgestoken die de werelden Asgard en Midgard verbond, toen hij de ring die hij aan zijn linkerhand droeg warm voelde worden. Odin, zijn vader, eiste zijn verschijning met dit signaal. Zonder meer moest hij zich melden in de vergaderzaal van de Aesir. Ze ontmoetten elkaar in Gladsheim. Van buiten zag het gigantische gebouw er al indrukwekkend uit, ook al had Thor het al ontelbare keren gezien. Maar binnenin overtrof de koepelvormige hal alles wat hij ooit in de mensenwereld had gezien. Het plafond bestond uit vele honderden segmenten die op schilden leken. Maar ze waren niet gemaakt van ijzer of hout, zoals de meeste schilden, maar allemaal van glinsterende gouden materialen en versierd met patronen van kleine edelstenen. Enkele honderden robijnen vormden runen die elke vorm van magie onderdrukten, behalve die van Odin. Het was sinds mensenheugenis de gewoonte dat als er iets van groot belang was, de Aesir zich hier verzamelden. Het was neutraal terrein, want Odin was hier de enige met macht en niemand twijfelde aan zijn suprematie.

  Toen Thor de zaal binnenkwam, waren er al verschillende anderen aanwezig, maar hij besteedde niet veel aandacht aan hen. Zij zaten aan een lange tafel, aan het hoofd waarvan een zware, grote stenen Grantite troon stond met vreemde patronen en versieringen erop. Thor wist dat ze een betekenis hadden, maar Odin had hem nooit verteld waar ze voor dienden. Ze glinsterden van zilver, maar op een manier die vloeibaar leek.

  Thor ging naast Odin staan en ging op één knie zitten.

  Vader, begroette hij hem, terwijl hij naar de grond voor Odin keek. Hij wist dat Odin moest weten van de verdwijning van de hamer. Odin had ooit een oog geofferd zodat hij kon drinken uit een bron die hem het vermogen tot waarzeggerij gaf. Sommigen zeggen dat hij alles zag gebeuren, zelfs het einde van de wereld. Maar Thor vond dat overdreven. Odin had een stoppelige kin en dikke donkere wenkbrauwen. Zijn schouderlange haar was dun en meer grijs dan zwart. Diepe groeven doorkruisten zijn gezicht, zorglijnen die in de loop der jaren diep geëtst waren.

  Mijn zoon, ik zie dat je Mjölnir niet bij je hebt, zei hij. Thor stond op en knikte. Hij ging aan tafel zitten met Odin en de anderen.

  Ja, vader, hij is van mij gestolen. Ik heb geprobeerd hem te bellen met magie, maar het werkt niet. Iemand verhindert het. De dief moet machtig zijn, een van de Aesir misschien, legde hij uit. Hij voelde zich ongemakkelijk. Een god die zijn heilige wapen verloor, een wapen dat in de verkeerde handen zelfs een god kan doden.

  Ik weet het, verklaarde Odin. Hij leek niet echt bezorgd. Eerder uitgeput en ontevreden, zoals hij de laatste tijd vaak was.  Loki kwam hier. Hij was erg opgewonden.

  Thor keek langs de tafel en daar zat hij, in gesprek met een bebaarde goedmoedig uitziende man, Balder. Hij dronk uit een hoorn en lachte.

  Hij zit hier en vermaakt zich? Hij, begon Thor, maar Odin onderbrak hem. Hij sprak nauwelijks luider dan Thor en toch viel deze laatste onmiddellijk stil bij het geluid van zijn vaders stem.

  Hij kan niets voor je doen, legde Odin uit. Bij Thor's vragende blik verscheen er een glimlach op het bebaarde gezicht van de eenogige man. Over zijn geofferde oog droeg hij een smalle gouden plaat waarin een barnsteen was gezet die er bijna uitzag als een mystiek nieuw oog. Thor wist dat het geen direct effect had op zijn vaders gave als ziener. Hij vermoedde dat het pure uitsloverij was.

  Wat moet ik nu doen? flapte Thor eruit. Odin glimlachte weer heimelijk. Ga zitten, zei hij. Heb geduld.

  Thor ging met tegenzin zitten en pakte een kippenpoot, waarop hij kauwde maar die hij niet echt lekker vond. Wat wilde zijn vader? Had hij een glimp opgevangen van zijn toekomst?

  Terwijl Thor daar zat, werd de drukte aan tafel kleurrijker. De gesprekken werden luider en men proostte vrolijk op elkaar. Niemand schonk er veel aandacht aan toen de deur naar de hal openging en iemand zich met zware passen naar de tafel haastte. Pas toen Loki toevallig in die richting keek en riep, ging de aandacht uit naar de indringer.

  Het was een Jote, een reus van iets meer dan vier passen hoog, in een zwart harnas. Een breed zwaard bedekt met runen hing aan zijn zijde en hij had een helm op met een demonische grimas. Hij stond bij Odin's troon en nam de helm af. Toen knikte hij naar de vader van de goden.

  Odin, Heer van Asgard, begroette hij hem. Odin knikte terug. Hij wist dat de reus niet zou buigen. De goden en reuzen waren in oorlog sinds onheuglijke tijden, en een knikje was de enige eerbied die men elkaar toonde.

  Ik breng u nieuws, verklaarde de reus. Mijn meester, Thrym de Vorstreus, Heer van het fort Jötuun, groet u en uw zoon. Hij heeft gehoord dat je zoon een speeltje kwijt is. Hij zou bereid zijn u van dienst te zijn met informatie over de plaats waar uw zoon het verloor.

  Voor welke prijs? vroeg Thor spijtig. Hij wist niet hoe Thrym aan de hamer was gekomen, maar hij zou het hem betaald zetten. Maar zonder de hamer was hij geen partij voor de reus.

  Voor Freya's hand, verduidelijkte de boodschapper. Hij keek naar Freya, die verder weg van Thor aan de tafel zat en op het punt stond verbaasd te antwoorden. Maar Odin onderbrak haar onmiddellijk: We zullen het aanbod heroverwegen en Thrym van ons besluit op de hoogte brengen, verduidelijkte hij. De reus knikte en zette zijn helm op. Ondertussen wendde hij zich af en verliet met snelle passen de hal.

  Hoe is hij eigenlijk in Asgard gekomen? merkte Loki op, die zich bij Thor had gevoegd. Eigenlijk, als hij te voet is, moet hij langs Heimdall, hij bewaakt de enige brug naar Mitgard.

  Er zijn magische manieren en middelen, legde Odin uit. Maar dat gaat je niets aan, Loki.

  Hij vertrouwde Loki niet erg, want hoe vaak hij de goden ook goed had gediend, hij had ze ook vaak voor de gek gehouden.

  Ik zal nooit met een reus trouwen, verklaarde Freya nu. Je kunt me niet dwingen. Ze veegde een lok van haar lange blonde haar uit haar gezicht. Ze droeg een vloeiend wit gewaad dat altijd over de vloer gleed, maar nooit vies werd.

  Ze bespraken een tijdje wat ze moesten doen. Thor was ervoor om samen met enkele andere goden Thryms fort te bestormen en hem te doden voor de heiligschennis. Odin, aan de andere kant, dacht dat sommige goden daarbij hun leven zouden verliezen, omdat de hamer Thrym krachten zou geven die nauwelijks te temmen waren. Het idee werd dus al snel terzijde geschoven, omdat Odin ervan overtuigd was en men aannam dat hij in de toekomst had gekeken.

  Na een of twee hoorns vol mede stond Loki plotseling op en begon te lachen. Hij lachte zo hard dat de tranen al uit zijn ooghoeken liepen en vroeg Freya om een van haar jurken.

  Ik feliciteer je met het vinden van je vrouwelijke kant, antwoordde ze luchtig, maar ik denk dat je de rondingen mist voor een van mijn jurken.

  Inderdaad, mooie vrouw, maar het is niet voor mij, antwoordde Loki en ging weer zitten. Ik heb een idee...

  Hoofdstuk 2: Loki's plan

  Dit is een slecht idee, nog steeds, verklaarde Thor. Hij stond in een van Freya's jurken voor een grote houten spiegel en bekeek zichzelf. Hij leek op Freya, dankzij een spreuk die Loki over hem had uitgesproken. Hij wist niet waar Loki het geleerd had, maar deze had hem na lang zoeken een armband met een rode steen gegeven. Nadat Freya het had gedragen en Thor het nu aantrok, begon hij voor iedereen om hem heen op haar te lijken. Loki legde uit dat dit effect niet al te lang zou duren en dat ze zich moesten haasten, dus trok Thor het weer uit. Nu stond hij, de god van de donder, weer voor de spiegel, in een vrouwenjurk.

  Hij schudde zijn hoofd.

  Het zal werken, verklaarde Loki, die naast hem stond.

  Ze stapten in de wagen van Thor en begeleid door de donder reden ze naar Utgard, waar de vesting van Thrym lag. Uitgestrekte ruige bergen rezen onder hen op en vormden vreemde formaties. De aarde zag eruit alsof hij meerdere malen was opgescheurd en weer opgevuld, met ongewone formaties die eruit staken. Telkens weer meende Thor iets te zien dat qua contouren op een fort leek, maar hij wist dat het slechts verbeelding was. Veel van de forten van de reuzen leken van een afstand op een deel van het landschap, en veel van wat op een fort leek was landschap. Oorlog voeren tegen hen op hun grondgebied was altijd al ingewikkeld geweest.

  Hun auto werd begeleid door donkere donderwolken.

  Denk je echt dat het een goed idee was om je auto te nemen, Thor? vroeg Loki. Hij keek nerveus naar de zwarte wolken achter hen.

  Hoe komen jij en ik anders zo snel hier? antwoordde Thor eenvoudig, wetend dat Loki niets zou zeggen als antwoord. Natuurlijk was zijn wagen bepaald niet wat men onopvallend zou noemen, maar bijna geen enkel rijdier of magie was sneller dan deze wagen.

  Ze waren op weg naar een grote bergformatie die eruit zag alsof er met een enorme hamer een gat in de top van de berg was gehakt, zodat de top hol was. Toen ze dichterbij kwamen, werd het duidelijk dat dit de binnenplaats was van een gigantisch fort dat in de heuveltop was uitgehouwen. Overal langs de veronderstelde heuveltop waren depressies en grotingangen, kantelen en luiken. Sommige reuzen konden gezien worden terwijl ze katapulten in elkaar zetten of repareren. Elders waren fijnere wezens te zien, elfen, dacht Thor. Het waren eigenlijk bondgenoten van hem en zijn vader, maar individuen bleven hun kost verdienen aan de reuzen.

  Hij gaf Loki de teugels, want het zou niet gepast zijn als Freya de koets zelf zou besturen. De wagen vloog in een boog dieper en dieper de grote binnenplaats op, waar zich een leger had kunnen verzamelen.

  Indrukwekkend, hè? vroeg Loki. Hij kende de weg, hij was al eerder in dit fort geweest. Niet als het van Thrym was, maar toch van zijn vader. Loki had, volgens zijn eigen zeggen, toen wat kleine zaken met hem gedaan. Wat dat concreet betekende, wist niemand en Loki weigerde informatie te geven. Hij was altijd de minst betrouwbare van de goden geweest. Hij was bij de meeste acties vooral uit eigenbelang betrokken. Ook deze keer vroeg Thor zich af waarom hij hen hielp. Was het omdat hij, Thor, toen bij Loki in de schuld stond? Of had hij een andere reden om hem te vergezellen naar dit fort van de reuzen. Thor was hier nog niet eerder geweest, deze vesting lag zo ver in het gebied van de reuzen dat hij hier tijdens zijn aanvallen nooit was gekomen. Hij zou verloren zijn zonder Loki. Hij deed de armband om, zodat hij het uiterlijk van Freya aannam.

  Ze landden op de binnenplaats van het kasteel, waar een troep van twintig reuzen in zware ijzeren harnassen hen al opwachtte. Hun gezichten waren gebogen achter helmen met demonische grimassen, vergelijkbaar met die van de boodschapper. Ze droegen zwaarden om zich heen, rijkelijk versierd met runen, en sommigen hadden ook magische symbolen op hun wapenrusting om ze weerbaarder te maken. Thor vroeg zich af of Loki daarom ooit hier was geweest. Loki was sterk in runen, wat niet van velen gezegd kon worden. Schilderen op een rune en echt weten waardoor welke runes werkten waren verschillende dingen. Degene die het harnas hier had verbeterd was geen nieuweling, realiseerde Thor zich.

  Freya, dochter van Njörd, en Loki, stelde Loki Thor en zichzelf voor. Een van de reuzen, die voor de anderen leek te staan, staarde hen een tijdje aan. Geen van zijn soldaten bewoog ondertussen, waarna hij abrupt met zijn demonenpoot knikte en er een steegje voor hen ontstond.

  Loki leidde Thor door deze steeg, glimlachte en bood Thor zijn arm aan. Haak aan, Holde, zei hij met een grijns. Thor onderdrukte een weerwoord en zette een glimlach op terwijl hij tussen de soldaten door de steeg inliep, geleid door Loki. Ze werden binnengeleid in een grote banketzaal die gigantisch was, maar klein leek vergeleken met de binnenplaats buiten. Alles was versierd met goud en edelstenen, in de zaal stonden uitgebreide beelden van eeuwig, nooit smeltend ijs, waarop de gevechten waren afgebeeld waarin de reuzen de Aesir en andere vijanden hadden verslagen. Aan een lange tafel zaten vele reuzen in prachtige harnassen van brons en goud. Maar ook degenen met een grijs ijzeren harnas zaten aan tafel. Ze droegen hun helmen niet en Thor zag dat velen littekens en schrammen hadden, ze leken ofwel een strijdbare troep te zijn of misschien waren littekens ook een soort statussymbool.

  Ah, Freya, bulderde de stem van Thrym, die hen had gezien en van de bankettafel was opgestaan om zich bij hen te voegen. Hij glimlachte breed en een tevreden grijns trok over zijn gezicht. Hij had kort zwart haar en een litteken over zijn gezicht, maar dat moet allang genezen zijn. Hij droeg een matzwart harnas dat bedekt was met zilveren runen. Bovendien vormden verscheidene amberkleurige edelstenen ter grootte van een vingernagel in het harnas een patroon op zijn torso, dat misschien ook een magisch teken vertegenwoordigde.

  Dus je hebt besloten je aan mijn wil te onderwerpen? vroeg Thrym verwaand. Er klonk gedempt gelach van de bankettafel, waarvan de nieuwkomers nu de volle aandacht hadden.

  Ik kon de machtige Aesir overtuigen zich naar uw wil te schikken, Uwe Hoogheid. Ik zie dat je nog steeds het harnas gebruikt dat ik voor je vader maakte. Waar is hij, als ik vragen mag? antwoordde Loki. Een brede grijns verscheen op Thryms gezicht.

  Dood, gedood door mij. Hij was zwak, ik kan de reuzen beter leiden, legde hij uit. Laten we dan een bruiloft houden.

  Hij keek Thor op een vreemde, gretige manier aan. Thor probeerde geen gezicht te trekken en zich te herinneren dat hij voor de yote op Freya moest lijken.

  Eerst willen we de hamer zien, onderbrak Loki Thrym. Enkele reuzen aan tafel waren opgestaan en haastten zich om alles klaar te maken.

  Ik heb het, je krijgt het na het huwelijk, legde Thrym uit.

  Nee, laat hem zien, zei Thor. Hij keek Thrym recht in de ogen. Zijn blik stond geen enkel compromis toe.

  Als je wilt, kun je het al zien, legde hij uit, grijnzend en wijzend naar een groot ijssculptuur dat verderop in de zaal stond. Daar in het eeuwige ijs lag de hamer ingekapseld in een figuur die Thor liet zien, knielend voor Thrym. De hamer zat vast in Thryms borst en glom dof. Thor wilde hem roepen, maar herinnerde zich dat het niet eerder had gewerkt, Thrym moet een spreuk over het ijs hebben uitgesproken.

  Goed dan, laten we ter zake komen, verklaarde Loki. Hij ging zitten naast de plaats waar Thrym tot voor kort aan tafel had gezeten en Freya/Thor ging bij hem zitten. Volgens het oude gebruik werd nu het voedsel aan de toekomstige echtgenoten overhandigd, dat zij traditioneel moesten innemen.

  Thor begon zich overvloedig te vullen en slurpte, zoals dat hoort, voordat Loki kon ingrijpen.

  Thrym fronste, verbaasd over de plotselinge eetlust van zijn zo slanke toekomstige vrouw.

  Ze heeft de laatste weken gevast, legde Loki uit. Thor keek op en herinnerde zich de maskerade, dus begon hij minder en langzamer te eten.

  Terwijl ze aten, bleef Thrym naar zijn toekomstige bruid kijken, gefascineerd door de schoonheid die de spreuk voortbracht.

  Nou, verhief Loki na een tijdje zijn stem. Wil je je vrouw geen bruidsgeschenk geven? Het is een oud gebruik bij de Aesir om de vrouw symbolisch het meest waardevolle bezit te schenken, zoals je zeker weet, legde Loki uit. Thor wist dat dit fictief was en geenszins de gewoonte van allen. Maar Thrym was zo in de ban van Freya's schoonheid dat hij slechts afwezig knikte en naar het ijssculptuur liep. Een van zijn getrouwen wendde zich rustig tot hem. Hij leek het niet goed te vinden om de hamer in handen te geven van een godin die in feite in vijandschap was met de reuzen. Maar Thrym was verblind door haar schoonheid en negeerde zijn aanhoudende gepraat.

  Hij liep naar het ijssculptuur en streelde het met zijn hand. Ondertussen mompelde hij een woord dat Thor helaas niet verstond. Het beeld stoomde en de hamer smolt eruit, zodat het handvat eruit stak en Thrym er ongeduldig aan kon trekken. Daarna bleef het beeld stomen tot het zijn oude vorm weer had aangenomen en gestold was.

  Thrym liep met de hamer naar Freya, die een paar meter naar hem toe was gekomen.

  Wil jij, Freya, mijn vrouw zijn, mij liefhebben en eren zoals je ons verbond doet? Wil jij met mij delen wat van jou is, zoals ik met jou deel wat van mij is? sprak Thrym. Thor knikte en greep de hamer. Een blauwe vonk sprong van het handvat naar hem toe en Thor's magische vermomming viel uiteen in duizenden kleine stukjes, verneveld als door een onzichtbare wind. De magie van de hamer was zo groot dat geen enkele spreuk, behalve die van Mjölnir, Thor kon beïnvloeden.

  Verraad, schreeuwde iemand vanaf de bankettafel, waar enkele reuzen al doorhadden wat er aan de hand was en opsprongen. Zij die gewapend waren trokken hun zwaarden. Thrym stond vol ongeloof voor Thor, zijn ogen werden groot van afschuw. Thor haalde uit naar een zijwaartse klap die de reus zou hebben omvergeworpen als hij niet op het laatste moment achteruit was gegaan. Hij was nog steeds een stuk groter dan Thor, dus Thor concentreerde nu zijn kracht en richtte de hamer op Thrym. De bliksem schoot eruit en bedekte Thryms lichaam met de kracht van de hemel. Hij schreeuwde het uit, maar het pantser begon te gloeien en leek een deel van de bliksem te absorberen. De runen vlamden fel op. Thrym stond voor Thor met een verbrand gezicht, alleen waar hij geen harnas had gehad leek de bliksem hem enige pijn te hebben gedaan!

  Thor keek boos naar Loki, die hem niet had verteld hoe krachtig deze harnassen waren. Loki daarentegen was verdwenen. Waar hij zojuist had gezeten, was alleen een grote reus te zien die iets lekkers at en naar Thor zwaaide. Loki moet een magische illusie gecreëerd hebben. De andere reuzen zaten niet meer aan tafel, maar hadden Thrym en Thor omsingeld.

  Hij is van mij! brulde Thrym, zijn gezicht verwrongen van pijn, en ze hielden zich in. Thrym trok zijn brede zwaard en sloeg ermee naar Thor, die het telkens weer pareerde. Thrym stak zoveel kracht en woede in de slagen dat Thor moeite had sommige te blokkeren.

  Thor dook weg onder een slag die Thrym had geleid en sloeg met zoveel kracht dat hij licht uit balans raakte. Thor sloeg met al zijn kracht en met magische versterking op de knie van de reus, zodat Mjölnir donkerrood en heet gloeide. Het kniegewricht kraakte samen met het pantser en zijn been knikte in een onnatuurlijke hoek. Thrym brulde en zakte op zijn knie, zodat hij nu op ooghoogte met Thor was. De laatste stootte naar een slag, die Thrym blokkeerde, maar Thor voelde dat de kracht van de reus hem in de steek liet.

  Laat het een les voor je zijn, niemand heeft het recht om van een god te stelen, zei Thor woedend, en bracht een horizontale klap uit. De hamer sloeg op Thryms hoofd en verbrijzelde het. Thrym viel op de grond met een teken van Mjölnir op zijn slaap waar bloed uit sijpelde.

  Al toen hij zijn sprong had gedaan, waren verschillende reuzen met slingerende passen uit de cirkel gestapt en op Thor af gerend. Nu werd hij aangevallen door vier reuzen tegelijk. Hij dook onder een verticale slag van een reus in donkerrood harnas en sprong op de borst van een ander. Met al zijn kracht duwde hij het borstpantser van een andere reus weg, waardoor deze struikelde en Thor een backflip maakte op de schouders van een andere reus. Hij sloeg zijn hamer in het gezicht van de andere reus, zodat van de ruwe gelaatstrekken slechts een pulpachtige massa overbleef.

  Thor kon vanuit zijn ooghoek verschillende reuzen de zaal zien verlaten terwijl hij van de schouders sprong van degene die omviel en tussen de benen van een ander landde. Hij raakte ook het kniegewricht van de laatste en week opzij om niet bedolven te worden door de vallende reus. Een ander wist zijn arm te grijpen waarmee hij zijn hamer vasthield. Met alle magie die hij kon verzamelen, stuurde Thor bliksemflitsen langs zijn arm naar de arm van de reus. Het pantser van de reus begon te gloeien als dat van Thrym en absorbeerde de bliksem, maar net als bij Thrym begon het gezicht van de reus te branden, zodat hij het uitschreeuwde van de pijn en Thor losliet.

  Hij draaide zich om en sloeg de reus, die met zijn hand naar zijn gezicht greep en nog steeds schreeuwde, zodat hij op zijn rug viel en bleef kronkelen van de pijn.

  Thor keek rond, er kwamen meer reuzen door allerlei ingangen de zaal binnen, die hem duidelijk wilden aanvallen. Te veel, zelfs voor hem. Vooral te veel in die vreemde harnassen die Loki blijkbaar voor hen gemaakt had. Hij keek om zich heen en Loki was niet meer te zien.

  Thor nam een aanloop en sprong met zijn laars in het gezicht van een reus die door het hoofdportaal kwam. Terwijl de reus omviel, uit balans, sprong Thor verder het gigantische plein op, waar zijn wagen nog steeds stond. Reuzen stormden het plein op, maar slechts enkele stonden dicht genoeg bij Thor om hem aan te vallen. Hij schoot verschillende bliksemschichten af, en ontweek een paar slagen tot hij bij zijn wagen was. Hij sprong op de wagen en zonder een woord te zeggen renden zijn bokken weg, recht de lucht in. Een donkere onweerswolk vormde zich rond de wagen en verborg hen zodat geen van de pijlen van de reuzen hen raakte.

  Thor keek tevreden naar de hamer in zijn handen en stuurde de wagen in de richting van Midgard.

  Er was een campagne ter voorbereiding tegen de reuzen....

  Mijn vriend de dwerg

  door Hendrik M. Bekker

  Je gaat vanavond laat blijven, een kwartier voor elke minuut dat je te laat was, zeurde Herman Rilisky tegen me. Hij leidde het museum waar ik stage liep. Waarbij uitgewerkt misschien meer op zijn plaats was. Eigenlijk was het een geweldig idee, tenminste zolang het geen realiteit was. Je moet een schoolstage doen om ervaring op te doen in de echte werkwereld, je hebt een maand geen echte school, geen huiswerk. Klonk geweldig. Oké, een baan vinden was al moeilijker, want welke keuze is er voor een jonge, nogal comfortabele jongen met interesse in geschiedenis, waar je stage kon lopen. Op de een of andere manier kwam ik in het museum terecht, een vriend van een vriend van mijn tante had me erheen geholpen, maar misschien was er nog een ander familielid bij betrokken, ik weet het niet.

  Hoe dan ook, ik was vandaag weer te laat, ik had me verslapen en mocht nu vier uur langer werken, zoveel kon ik in mijn hoofd al tellen.

  Ik werkte min of meer als een manusje-van-alles, maakte schoon, duwde dingen rond, en was er eigenlijk voor alles wat kwam.

  Ik deed de volgende uren wat de schoonmakers op de een of andere manier nooit voor elkaar kregen, namelijk de boel schoonvegen. Ik geef toe dat ik zelf niet erg opgeruimd ben, maar Rilisky kon je zijn karakter laten veranderen. Hij was iets ouder dan 60, zeker niet ver van zijn pensioen en had weinig op met geschiedenis, hij was wat ik zou noemen een onberispelijke bureaucraat en bonenteller. Wat hij in menselijk opzicht miste, maakte hij goed met zijn organisatorische vaardigheden. Anders zou hij waarschijnlijk niet meer aan het hoofd van deze instelling staan. Terwijl het licht van de ondergaande maandagzon langzaam achter de ramen verdween, kwam ik eindelijk aan in het achterste gedeelte van de zes bovenste ruimtes. Donkere Middeleeuwen. Er was hier van alles, van harnassen en zwaarden tot kerkelijke ornamenten, zoals waterspuwers en andere duivelse grimassen om demonen weg te houden. Plotseling tikte iemand me op de schouder en ik haalde mijn koptelefoon uit mijn oor.

  Ik heb het al gehoord, je zult moeten overwerken, tsjirpte een stem die mijn binnenste deed verstrakken. Alina Rose, neef van Rilisky en in mijn klas. We hadden ons onafhankelijk van elkaar aangemeld, er was geen andere manier om uit te leggen dat we allebei hier waren. Ze verafschuwde mij en vooral mijn beste vriend, die ze een walgelijke dikzak noemde. Zijzelf was het prototype van een pop. Fel gezicht, waterstofblond haar en make-up die gewoon uitnodigde tot grappen. Zijzelf behoorde echter tot de high society in mijn niveau, althans deze groep omschreef zichzelf als zeer elitair. Wat er elitair was aan te dure merkkleding en discriminerend gedrag is mij nooit helemaal duidelijk geworden.

  Tja, shit happens, antwoordde ik, opnieuw demonstratief in de richting van mijn dweil kijkend tot ze zich omdraaide. Ze had me graag geplaagd, want ze wist precies dat ik niet eens kon beginnen met de gebruikelijke verbale aanvallen zoals gewoonlijk, ze kon er immers voor zorgen dat mijn stage-evaluatie heel, heel, heel slecht was via Rilisky. En dat wilde ik haar niet ontzeggen.

  Ze staarde me even aan, draaide zich toen om en ik kon haar de volgende minuten bij elke stap van me vandaan horen terwijl haar laarzen met spijkerhak luid, heel luid, klikten.

  Even later, toen ik bijna klaar was, kwam Rilisky weer langs. Hij zei dat ik, omdat er nog wat tijd over was, me kon wijden aan het opruimen van de kelderruimtes, want dat was wat ik de komende dagen toch zou doen.

  In tegenstelling tot wat Rilisky hoopte, was ik er eigenlijk heel dankbaar voor, want de kelderruimtes waren voor mij altijd fascinerend, daar voelde ik me als een driejarige die de wereld opnieuw ontdekte. Er waren heel veel tentoonstellingen.

  Al snel was ik in de kelder het ene na het andere voorwerp aan het afstoffen en netjes opbergen in dozen, de dozen dan meestal op planken.

  De meeste dingen hier waren al goed ingepakt, maar zelfs als ik iets gebroken had, zou iemand het waarschijnlijk jarenlang niet gemerkt hebben, want niemand leek nog geïnteresseerd in de spullen hier.

  Ik heb me echter vermaakt met replica's van vuursteengeweren, zwaarden met gebroken klingen, dolken en oude folio's, hoewel de meeste daarvan niet ouder dan 80 jaar of replica's waren. De echt oude stukken waren veel beter verpakt en in een andere kamer dan waar ik was.

  Op een gegeven moment vond ik een exemplaar van een boek met plaatselijke legenden en mythen, dat goed geschreven was, en begon het langzaam te lezen. Iets over een demon die was verbannen in een grote, kubusvormige rots. Wat me vooral interesseerde was dat ik hier beneden al eerder een groot, kubusvormig rotsblok had gezien. Ik ging naar de achterkant van de kamer en vond de steen die ik zocht. Er stond een enkele H-vormige rune op gegraveerd.

  Ik maakte een notitie in mijn mobiele telefoon om de volgende dag aan Steven, een van de museumgidsen, te vragen waar de steen over ging. Net toen ik me omdraaide, piepte mijn horloge. Middernacht. Verdomme, ik had genadeloos mijn sluitingstijd gemist en ik zou nooit krediet krijgen voor de overuren. Geweldig.

  Er bromde iets achter me.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1