Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Apie pedagogiką
Apie pedagogiką
Apie pedagogiką
Ebook73 pages43 minutes

Apie pedagogiką

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Vieno žymiausių visų laikų filosofų pamokos kaip ugdyti vaikus

Immanuelio Kanto trumpas ir aiškiai parašytas apibendrinimas, ką reiškia mokyti, ugdyti ir lavinti. Nors ir rašyta 19 a. pradžioje, ši knyga išlieka aktuali ir šiandien: joje suformuluojami ugdymo ir lavinimo tikslai, tėvų ir mokytojų vaidmenys, aptariami tinkamiausi lavinimo metodai.

„Vaikai turi būti ugdomi ne dabarčiai, bet ateičiai, galimai geresnei žmonijos būklei.“ (Immanuel Kant)

„Ši Kanto knyga puikiausiai iliustruoja šiuolaikinio ugdymo sampratą, pagal kurią žmogus beturi laukti, kol kažkas kitas jį išmokys, pakeis ir išauklės. Prisiimdami visišką atsakomybę už vaiką, disciplinuodami, „auklėdami“, „ugdydami“ jį, mes savinamės jo laisvę ir prisiimam atsakomybę. Reikia padėti vaikui tapti tuo save ugdančiu subjektu ir tuo objektu, kurį jis pats nuolat, nepaliaujamai, atsakingai stebi, formuoja ir kuria.“
Liutauras Degėsys

„Knygą perskaičiau vienu prisėdimu ir taikliau nepasakyčiau: 'Žmogus gali tapti žmogumi tiktai per ugdymą. Jis yra tai, ką iš jo padaro ugdymas.' Skaitykite neskubėdami, įsiskaitydami. Tai nėra atsakymų knyga – šiandien tai yra įžvalgų knyga, kuri tikrai paskatins mąstyti.“
Austėja Landsbergienė

„Apie pedagogiką“ yra ketvirtoji serijos „Apie“ knyga. Serija „Apie“ – tai neakademiniai įžvalgiausių pasaulio protų tekstai, kuriuos galima perskaityti vienu ypu. Serijoje jau išleista Timothy Snyderio „Apie tironiją“, Levo Karsavino „Apie tobulybę“ ir Harry Frankfurto „Apie šūdmalą“.

Vilnius: Hubris, 2020.
Iš vokiečių k. vertė Leonas Jovaiša.
Knygos dailininkas Tomas Mrazauskas.
LanguageLietuvių
PublisherHUBRIS
Release dateAug 12, 2020
ISBN9786099608761
Apie pedagogiką
Author

Immanuel Kant

Immanuel Kant wird 1724 in Königsberg geboren. Mit 16 Jahren beginnt er das Studium der Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften an der Königsberger Universität. Jedoch erst im Alter von 46 Jahren erhält er eine ordentliche Professur für Logik und Metaphysik in Königsberg. Als wirkungsmächtigster deutscher Philosoph neben Hegel erlangt Kant schon zu Lebzeiten einen legendären Ruf. Er verbringt sein Leben alleinstehend und einem strengen selbstauferlegten Tagesablauf folgend, der Anlaß zu zahlreichen überlieferten Anekdoten bietet. Kant stirbt in hohem Alter von 80 Jahren 1804 in Königsberg.

Related to Apie pedagogiką

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks