Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Egy elme az örökkévalóságnak: Neumann János regényes élete
Egy elme az örökkévalóságnak: Neumann János regényes élete
Egy elme az örökkévalóságnak: Neumann János regényes élete
Ebook428 pages7 hours

Egy elme az örökkévalóságnak: Neumann János regényes élete

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Tényleg? Sok tehetséges magyar származású tudós dolgozott Amerikában, de zseni csak egy: Neumann János.” Így emlékezett barátjára, iskola- és munkatársára Wigner Jenő Nobel-díjas tudós.
Neumann Jánost ma elsősorban a számítógép atyjaként ismerik, pedig jelentős eredményeket ért el a kvantummechanika terén, megalapozta a játékelmélet közgazdasági összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb számításokat az atombomba elkészítéséhez, és foglalkozott más matematikai és fizikai problémákkal is. Rendkívüli emlékezőtehetségének köszönhetően a princetoni házában tartott társasági eseményeken viccekkel és ókori történetekkel szórakoztatta vendégeit.
Wisinger István dokumentumregénye az ő rövid életének (1903-1957) rendkívüli krónikáját meséli el. Elsősorban arról szól, hogyan jutott el Neumann zseniális elméjének hála Budapestről az Egyesült Államokba, és hagyatékából hogyan lett az örökkévalóság egyik legnagyobb kincse. Tudományos eredményeit a szakemberek Galilei, Newton és Einstein életművével mérik össze.
LanguageMagyar
PublisherAthenaeum
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789632938417
Egy elme az örökkévalóságnak: Neumann János regényes élete

Related to Egy elme az örökkévalóságnak

Related ebooks