Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

RadioMuziek!
RadioMuziek!
RadioMuziek!
Ebook91 pages1 hour

RadioMuziek!

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Frank Pollet heeft altijd iets met muziek gehad. Als kind playbackte hij Dave Berry met een bobijn van zijn moeders naaimachien. Later werd Frank deejay bij een illegale alternatieve vrije radio. Heel veel van zijn flink gespaarde centen gingen op aan vinylplaten, cd’s én een goede hifi-installatie. Als thuiswerkende melomane audiofiel wil hij immers elke dag omgeven worden door mooie klanken.


In ’t Eyschrift, -het tijdschrift van MuziekClub ’t Ey in Belsele- schrijft Frank heel bevlogen over alles wat het oor streelt. 25 van zijn sonore stukjes werden gebundeld in dit boek.

LanguageNederlands
Release dateNov 6, 2014
ISBN9781502295163
RadioMuziek!
Author

Frank Pollet

Frank Pollet is dichter en jeugdauteur, maar hij schrijft ook toneel, liedjesteksten, musicals, artikels en columns. 

Related to RadioMuziek!

Related ebooks