Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vinden i Piletræerne 6 -
Vinden i Piletræerne 6 -
Vinden i Piletræerne 6 -
Audiobook46 minutes

Vinden i Piletræerne 6 -

Written by Kenneth Grahame

Narrated by Anne Marie Helger

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Kenneth Grahame påbegyndte Vinden i piletræerne som en række godnathistorier fortalt hans lille søn, Alastair. Samlingen blev første gang udgivet i 1908. Den blev omgående en bestseller, og den hører hjemme helt i toppen af den fornemme engelske børnebogstradition sammen med Peter Plys.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 6, 2008
ISBN9788702051452
Vinden i Piletræerne 6 -
Author

Kenneth Grahame

KENNETH GRAHAME (1859-1932) was a Scottish-born author best-known for The Wind in the Willows, a classic of children's literature. He also published collections of sketches, stories, and essays, including Pagan Papers (1893), The Golden Age (1895), and Dream Days (1898).

Related to Vinden i Piletræerne 6 -

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Vinden i Piletræerne 6 -

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words