Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Som Sagt. Et tidsbillede
Som Sagt. Et tidsbillede
Som Sagt. Et tidsbillede
Audiobook4 hours

Som Sagt. Et tidsbillede

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Hans Edvard Nørregård-Nielsen er tilbage på de egne i Vestjylland, som han også skildrede især i Mands minde. Her er anekdoter og historier om folk, familie og naboer, venner og bekendte, som for længst er døde, og hvis livsform ikke mere findes. Og her er beretningen om, hvordan han selv fjernede sig både fra den livsform, han var vokset op med, og fra de personer, der tegnede den, og som han holdt af. Lydbogen er indlæst af Paul Hüttel, og den udgør det fjerde og afsluttende bind i den succesrige serie af ’tidsbilleder’ fra Nørregård-Nielsens hånd.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 3, 2009
ISBN9788702080902
Som Sagt. Et tidsbillede

More audiobooks from Hans Edvard Nørregård Nielsen

Related to Som Sagt. Et tidsbillede

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Som Sagt. Et tidsbillede

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words