Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fordømmelse
Fordømmelse
Fordømmelse
Ebook109 pages1 hour

Fordømmelse

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mi lenne, ha az édesanyád messze elköltözne veled? Mi lenne, ha elrejtene téged? Kíváncsi lennél miért

Ezt az egész életen át tartó dilemmát kell megoldania Bob Rebertsonnak.

Mindössze tizenöt éves korában meg akarja védeni édesanyját. De az utóbbi időben kíváncsi, ki véd meg kit és mitől?

Miután életét megváltoztatta az anyjával folytatott beszélgetés, hanyatt dobta az álom, a halál, a pusztulás és az üdvösség helyén - olyan helyen, amely soha nem is tudta elképzelni a világunkat. Új barátokkal találkozik, gonosz ellenségekkel csatázik, és eltökéltségét kipróbálja az út minden egyes lépésében, amikor az igazságot keresi.

De ennek az igazságnak a elérése katasztrófát okozhat mindenkinek, akivel törődik.

LanguageMagyar
PublisherTrient Press
Release dateMay 22, 2021
ISBN9798201831493
Fordømmelse

Related to Fordømmelse

Related ebooks

Reviews for Fordømmelse

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Fordømmelse - Ernest Roberson, Sr

  fordømmelse

  Idősebb Ernest Roberson

  Ez a könyv szépirodalmi mű. A nevek, karakterek, helyek és események a szerző fantáziájának termékei, és nem értelmezhetők valósnak. Bármilyen hasonlóság a tényleges eseményekkel, helyszínekkel, szervezetekkel vagy élő vagy holt személyekkel teljesen véletlen.

  SZERZŐI JOG

  Copyright © 2020 by Trient Press

  Minden jog fenntartva. A kiadvány előzetes írásbeli engedélye nélkül, a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül, a kiadvány egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető vagy továbbítható semmilyen formában vagy bármilyen módon, ideértve a fénymásolást, a felvételt vagy más elektronikus vagy mechanikus módszert is, kivéve a rövid idézetek esetét. kritikai áttekintésekben és a szerzői jogi törvény által megengedett egyéb nem kereskedelmi célú felhasználásokban. Engedélykérelmekért írjon az alábbi címre a „Figyelem: Engedélyek koordinátora" címû kiadónak.

  A szerzői jogi bűncselekményeket, beleértve a pénzbeli haszon nélküli megsértést is, az FBI vizsgálja, és akár öt évig terjedő börtönbüntetéssel és pénzbírsággal is sújtható.

  250 000 dollár.

  Kivéve mert a eredeti sztori anyag írott által a szerző, a regényben említett összes dal, dalcím és szöveg KÁRHOZAT az adott művészek, dalszerzők és szerzői jogok kizárólagos tulajdonát képezik tartók

  Trient Press

  3375 S Rainbow Blvd

  # 81710, SMB 13135

  Las Vegas,NV 89180

  Rendelési információ:

  Mennyiségi értékesítés. Különleges kedvezmények állnak rendelkezésre a vállalatok, egyesületek és mások mennyiségi vásárlásai esetén. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a kiadóval a fenti címen.

  Az amerikai kereskedelmi könyvesboltok és nagykereskedők megrendelései. Kérjük, lépjen kapcsolatba a Trient Press céggel: Tel:(775) 996-3844; vagy látogasson elwww.trientpress.com.

  Nyomtatva az Amerikai Egyesült Államokban

  Kiadói Cataloging-in-Publication adat Roberson, idősebb,Ernest

  Egy könyv címe :KÁRHOZAT

  DEDIKÁCIÓS OLDAL

  Ez a történet három gyermekemnek szól, Jersey Lynn-nek, Ernes-nekt, Jr. és Aaron Columbus, aki ragyog.

  A könyv szerkesztője: Jordan Fennell, isteni szellemű férfi. Hozzájárulása ehhez a könyvhöz nagy volt, és ezért köszönöm.

  Köszönetet szeretnék mondani könyvborító-tervezőmnek, Rachael A. Olson-Prunedának, kivételes munkájáért.  

  ELSŐ RÉSZ

  A gyengeség pillanata

  FEJEZET 1

  A Fekete Motel a tengerparton

  Bob Robertson ott állt, ahol a föld találkozott az Atlanti-óceánnal.

  Hhosszú, barna haj fújt a szél miközben a kezét a zsebébe csúsztatta levágott farmer rövidnadrág. Mögötte egy sor olcsó motel húzódott, és hismerte az anyját világi a szálloda egyik szobájának ágyában, cigarettázni. ElvitteNew Yorkból oda, ahová most hazahívtak Tybee Island-be, nem messzeSavannah-ból (Georgia). Menekült valami elől-vagy valaki-mivel hosszú mielőtt Bob tizenöt évvel ezelőtt megszületett.

  Az emberek megkérdeznék, honnan származik, és azt mondta: „Itt". De az elméjében megtennélatolgat a kérdés. New York volt? Valóban megvolt benne a jenki akcentus. Talán az volt, ahová az anyja futni fog.

  Ahogy Bob hátat fordított az óceán felé, a a hang elhallgatott neki.

  Ki van ott? kérdezte. Mit mondtál?

  A tengerparton körül őrlő emberek úgy néztek rá, mintha őrült lenne. Aztán újra meghallotta a hangot.

  - Hova visz téged legközelebb?- kérdezte a hang. „Hova szalad? Mitől menekül?

  Bob teljes kört fordított. He látta az emberek még mindig őt nézik, de ő ran a forró, fehér homokon, égette a lábát. Ahogy ő cikk-cakkolás a parkoló autókon keresztül a a szálloda parkolójában alig vette észre, hogy a durva feketetető több erőszakot csíp, mint a homok a tengerparton. Az előcsarnokban és a lépcsőn felfelé sietve a második emeletre megállt 119. szoba és kinyitotta az ajtót.

  Tbecsukta a függönyt made a cigaretta szaga még erősebbnek találta az anyját az ágyban, ahogy tudta, hogy az lesz. De most kortyolt egy aprócskaHungarocellcsésze. Mellette aéjszakaegy fél üres üveg Jack Daniel's állt. Aszinte a szem elől elrejtve az üveg whisky mögöttült egy doboz szódát. Tudta, hogy ez nem márkanév. Tudta azt is, hogy több mint félig tele van.  

  - Mi a baj, fiam? - kérdezte tőle, miközben az éjjeliszekrényen lévő cigarettáért nyúlt.

  Bob szíve száguldozott, amikor az ágya felé fordult.

  - Ó, semmi, Ma.

  „Biztos. Akkor nehéz ok nélkül lélegzik."

  "ÉN úgy döntött, hogy kocogni megy, amíg én lent vagyok, Ma - magyarázta Bob.

  „Cipő nélkül?

  - Igen - mondta Bob. - Ez az ötlet valahogy nekem jött.  

  „én aggódom miattad néha. "

  - Tudom ... de miért hallom ...?

  - Mit hallasz?

  - Semmi, Ma.

  - De te azt mondtad...

  - Nem emlékszem, mit mondtam. Biztos a meleg. "

  - Igen, annak kell lennie - mondta June lassan, miközben Bob az ágyához lépett. - Megkapja, fiam.

  A légkondicionáló whi-vel visszakapcsoltarr, és felrobbant egy hideg levegő áramlását Bob's sHoulder. Miután csak egy pillanatig ült, felkelthogy az ablakon keresztül észak felé nézzen a tengerpartra.

  - Mitől menekül, Bob? - suttogta a hang,amitől megugrott.

  - Mi van most, fiam?

  - Épp a tengerpartot néztem, Ma.

  - Wha fenébe került mostanában? - kérdezte June a cigarettáját pöfékelve.

  Bob mély lélegzetet vett, és a hideg levegő megszúrta a torkát. - Ma - mondta -, azt hiszem, megőrülök. Hangokat hallottam / "

  - nevetett June és fékezhetetlenül köhögni kezdett. Bob odarohant hozzá, és pofozni kezdett tenyerével.

  - Ugyan, anya, lélegezz! Megrémítesz! Bob bosszankodott, még mindig az anyja hátát ütötte. „Te mondod aggódsz miattam, de nem mondasz nekem semmit. Miért mindig mozognunk kell? Miért nem Ön akár próbáljon vigyázni az egészségére. Hogyan kell vigyáznom rád? June megtette a támadását, de láthatóan nem emlékezett semmire, amit Bob mondott.

  Ehelyett felvette a csészéjét, és kortyolt az italából, miközben a cigaretta rövidebb ideig égett a túltelített hamutartóban. Bob átment az ágyához, szépen elkészítve, és lefeküdt. Nem sokkal később elaludtahogy az anyja lassan kortyolt tól től neki Hungarocell csésze.

  mandala-5358331_1280

  June nézte, ahogy fia mozdulatlanul

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1