Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pircsi és a zombizűr: Kalandok Meseországban I.
Pircsi és a zombizűr: Kalandok Meseországban I.
Pircsi és a zombizűr: Kalandok Meseországban I.
Ebook165 pages2 hours

Pircsi és a zombizűr: Kalandok Meseországban I.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mit tennél, ha egy nap választanod kell: meglapulsz, vagy megmented a saját nagymamád?


Pircsi egy átlagos 14 éves lány, aki soha nem gondolná, hogy a saját nagymamája többet is tud annál, mint a panelházak közé szorult parkban pletykálni a szomszédasszonyokkal. Ám amikor azt látja, hogy a nagyija egyszer csak eltűnik a szeme elől, gondolkodás nélkül követi őt. Az így felfedezett világ Meseország, ami Pircsi számára maga a rémálom: elveszettként bolyong egy idegen helyen, és még a telefonja se működik. Itt mintha minden a feje tetejére állna: a nagymama a lázadó, a jótündér retteg, a csúf béka örül. Azzal végképp nem számol, hogy egy gonosz királynő a varázslata segítségével zombikat kelt életre. Senki nem tudja, hova vezet, ha a számítógépes játékok szereplői a tündérmesék világában találják magukat. Végül egy kegyetlen árulás következtében a bátrak rettegnek, az őszinték elbújnak, és az igazán tiszták se látják a kiutat.


De sikerül a tapasztalt gémer Pircsinek ebben az idegen világban megtalálni imádott nagyiját?


Egy igazi családi regény, ami összehoz mindenkit 7-99 éves korig.
Bővebb információ (trailer videó, belelapozó): https://talentummobile.hu/Pircsi-es-a-zombizur

LanguageMagyar
Release dateDec 5, 2017
ISBN9786150008073
Pircsi és a zombizűr: Kalandok Meseországban I.

Related to Pircsi és a zombizűr

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Reviews for Pircsi és a zombizűr

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?