Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A fehér rózsa
A fehér rózsa
A fehér rózsa
Ebook173 pages2 hours

A fehér rózsa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Halil Patrona a XVIII. század első felének nevezetes török történelmialakja volt, aki személyes adottságai és az események összejátszása révéna hatalmas felkelés népvezére lett, s aki reformtervével akarta megújítaniTörökországot. Ezt a történelmi esem
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633773055
A fehér rózsa

Read more from Mór Jókai

Related to A fehér rózsa

Related ebooks