Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ifølge Maria Magdalene
Ifølge Maria Magdalene
Ifølge Maria Magdalene
Audiobook7 hours

Ifølge Maria Magdalene

Written by Marianne Fredriksson

Narrated by Nanna Salomon

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I Ifølge Maria Magdalene giver Marianne Fredriksson et billede af det kvindelige aspekt i Jesu liv. Den midaldrende Maria Magdalene sidder i sit hus i Antiokia og skriver beretningen om sit liv. Om grækeren Leonidas, der tager sig af hende efter hendes forældres død. Om frivilligt at vælge prostitution som levevej. Om mødet med Jesus og om nær at miste forstanden ved hans død.


"Den svenske succesforfatter Marianne Fredriksson fascinerer og provokerer med sin biografiske roman om Maria Magdalene". - Maria Sjøkvist, Kristeligt Dagblad
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 3, 2009
ISBN9788702051025
Ifølge Maria Magdalene

More audiobooks from Marianne Fredriksson

Related to Ifølge Maria Magdalene

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Ifølge Maria Magdalene

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words