Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Noreas saga
Noreas saga
Noreas saga
Audiobook7 hours

Noreas saga

Written by Marianne Fredriksson

Narrated by Nanna Salomon

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Norea er Adams og Evas datter. Kains søster og en skikkelse i den store myte om menneskene. Hvis Norea var blevet født et par tusind år senere, ville hun være blevet brændt på bålet som heks. Havde hun levet i vore dage, ville vi sandsynligvis have betragtet hende som sindssyg. For Norea kan se i det skjulte, det, der ligger bag ved den virkelighed, vi er blevet enige om. Hendes liv bliver broget og rigt på begivenheder. Fortællingen om hende kan høres som et spændende eventyr, men også som et indlæg i debatten om hvad menneskets bevidsthed er - hvis den ikke begrænses.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 3, 2009
ISBN9788702051148
Noreas saga

More audiobooks from Marianne Fredriksson

Related to Noreas saga

Related audiobooks