Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Spiderwick-fortællingerne 1-5
Spiderwick-fortællingerne 1-5
Spiderwick-fortællingerne 1-5
Audiobook6 hours

Spiderwick-fortællingerne 1-5

Written by Holly Black

Narrated by Lars Mikkelsen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Da tvillingerne Jared og Simon, deres storesøster Mallory og deres mor Mrs. Grace flytter til tante Lucindas gamle hus, sker der pludselig underlige og uforklarlige ting.

Først giver de andre Jared skylden for ulykkerne, men så finder børnene Arthur Spiderwicks Felthåndbog til den fantastiske verden der omgiver os, som bringer dem på sporet af en fantastisk hemmelighed.

De opdager snart, at deres omgivelser er fyldt med mystiske væsner - nogle af dem er helt almindelige, andre bare irriterende og nogle af dem temmelig ondskabsfulde.

Bøgerne er filmatiseret i 2008. Læs mere på www.spiderwick.com.

Indlæst af Lars Mikkelsen, som er skuespiller. Han er kendt fra sine mange teaterroller og fra flere tv-serier og film, bl.a. som overborgmesterkandidaten Troels Hartmann i "Forbrydelsen" og som den onde Necromancer i "De fortabte sjæles Ø".
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 15, 2009
ISBN9788702091250
Spiderwick-fortællingerne 1-5

More audiobooks from Holly Black

Related to Spiderwick-fortællingerne 1-5

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Spiderwick-fortællingerne 1-5

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words