Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Den røde jord i Mzuzu
Den røde jord i Mzuzu
Den røde jord i Mzuzu
Audiobook9 hours

Den røde jord i Mzuzu

Written by Trine Andersen

Narrated by Trine Andersen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

30-årige Alice flygter fra sit lidt mislykkede liv i Danmark og bosætter sig i Afrika i den tro, at hun her vil kunne forsvinde i mængden. I stedet kommer hun på godt og ondt til at fremstå tydeligere end nogensinde.

   Hun køber et hus i den forvoksede landsby Nkhata Bay i det nordlige Malawi og etablerer lidt tilfældigt et bibliotek, som hurtigt trækker folk til. Her får hun også venner, forelsker sig i en journalist og bliver langsomt inddraget i nogle politiske uroligheder, som kulminerer med en national demonstration d. 20. juli 2011, hvorunder 20 mennesker bliver dræbt.

   De voldsomme begivenheder tvinger hende til at træde ud af rollen som passiv iagttager og i stedet tage del i hvad, der sker i verden omkring hende.


 


Lydbogen er indlæst af forfatteren.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateJun 9, 2014
ISBN9788702168235
Den røde jord i Mzuzu

Related to Den røde jord i Mzuzu

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Den røde jord i Mzuzu

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words