Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De duiveljager
De duiveljager
De duiveljager
Ebook102 pages1 hour

De duiveljager

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Een gruwelijke moord, een dorp dat zich in stilzwijgen hult, een proces dat de gemoederen beroert, en een openbare ophanging op de Markt van Middelburg… Het zijn de ingrediënten van De duiveljager, een op feiten gebaseerde true crime geschiedenis over de misdaden van een Zeeuwse plattelandsarts in het midden van de 19de eeuw.

 

Jean Baptiste de Loeil leek een keurig heerschap. Afkomstig uit een gegoede Vlaamse familie, getrouwd met een al even welgestelde bourgeoisiedochter, Felicita. Hij vestigde zich in het grensdorp Koewacht, dat deels tot België, deels tot Nederland behoort. De Loeil werd al gauw 'de duiveljager' genoemd, omdat hij zich bezighield met kwakzalverij. Maar hij ranselde zijn vrouw ook met de regelmaat van de klok af, hongerde haar uit, sloot haar op onder mensonterende omstandigheden… tot de dood erop volgde.

 

Jürgen Gijsel is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. Hij was regio- en rechtbankverslaggever voor diverse dagbladen en tijdschriften. Momenteel werkt hij als adviseur voor de Belgische Federale Politie. Jürgen woont in Antwerpen, maar houdt van zijn geboortestreek én van de boeiende verhalen die er te rapen zijn. Voor De duiveljager maakte hij gebruik van verhoren van betrokkenen, getuigenverklaringen en krantenartikelen om de zaak nauwgezet te reconstrueren. Een en ander wordt ook verteld vanuit het perspectief van de Middelburgse advocaat van de Loeil, zodat dit waargebeurde verhaal leest als een roman.

 

Over De duiveljager, de laatste geëxecuteerde in Zeeland, werd ook een spannende driedelige podcast gemaakt voor de reeks Ware Misdaad.   

LanguageNederlands
Release dateOct 22, 2022
ISBN9798201394172
De duiveljager
Author

Jürgen Gijsel

Jürgen Gijsel is geboren en getogen in Zeeuws-Vlaanderen. Hij was regio- en rechtbankverslaggever voor diverse dagbladen en tijdschriften. Momenteel werkt hij als adviseur voor de Belgische Federale Politie. Jürgen woont in Antwerpen, maar houdt van zijn geboortestreek én van de boeiende verhalen die er te rapen zijn.   Van De duiveljager werd ook een driedelige podcast gemaakt in de serie Ware Misdaad (zie website).

Related to De duiveljager

Related ebooks