Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου
Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου
Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου
Ebook261 pages2 hours

Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Στο βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης θα γνωρίσει το ιστορικό της θαυματουργού αναγλύφου εικόνας του Αρχαγγέλου και το κτίσιμο του νυν υπάρχοντος Ιερού Ναού μέσα από τη ζωντανή παράδοση του τόπου. Θα αναγνώσει με κατάνυξη λεπτομερή περιγραφή μερικών θαυμάτων του Αρχαγγέλου, τα οποία συνεκλόνισαν το Πανελλήνιο. Ακόμη θα πάρει δύναμη και κουράγιο, διαπιστώνοντας, για μια ακόμη φορά, την ευεργετική παρουσία των Αγίων του Θεού στις δύσκολες στιγμές εκείνων που με πόνο ψυχής και πίστη μεγάλη προστρέχουν στην προστασία τους.
LanguageΕλληνικά
Release dateJul 12, 2019
ISBN9788834155738
Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου

Related to Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks

Reviews for Το Ιστορικό και τα Θαύματα του Ταξιάρχη Μανταμάδου