Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vak majom
Vak majom
Vak majom
Ebook232 pages2 hours

Vak majom

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Két Nobel-díjas tudós bejelenti egy párizsi luxusszálloda lakóinak, hogy a következő napokban egy kísérletben fognak részt venni. A történetet egy huszonéves fiú meséli el, aki nem olyan rég még Magyarország leggazdagabb embere volt. Most azonban nincstelenül fut a rendőrség elől. Épp abban a hotelben keres menedéket, ahol a furcsa emberkísérlet zajlik. A Vak majom, Fehér Boldizsár első regénye, letehetetlen olvasmány. Humoros kalandregény a felelősségvállalásról és az ember helyéről a világban.
LanguageMagyar
PublisherMagvető
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789631437959
Vak majom

Related to Vak majom

Related ebooks